nieuws

Scheveningen mikt op grootschalige viserij

bouwbreed Premium

Een ambtelijke beoordelingscommissie buigt zich op dit moment over een plan voor de ontwikkeling van een visgroothandelscentrum in het Scheveningse havengebied. Het plan moet gezien worden tegen de achtergrond van de sanering van de visafslagen in Nederland. “Om te overleven zullen we agressiever te werk moeten gaan”, zet wethouder G.A.A. Verkerk zijn beleid kracht bij.

Gemeente en poontwikkelaar Devco Nederland houden zich vooralsnog op de vlakte als het gaat over de concrete invulling van het plan. Wel is duidelijk dat het plan afwijkt van het in ’93 vastgestelde stedenbouwkundige concept voor de ontwikkeling van Scheveningen-Haven. Oorspronkelijk was het gebied waar de bedoelde handelsactiviteiten hun beslag zullen krijgen, bestemd voor een nieuw kantoor met laboratoriumruimte van Rijkswater-staat.

Door wijziging van de huisvestingsplannen is het perceel ter grootte van 7200 m2 op de kop van de Visafslagweg beschikbaar voor versterking van de visserijbelangen van Scheveningen. De gemeente denkt aan bebouwing met een totale omvang van 9000 m2 voor de vestiging van een visgroothandel, visverwerking aangevuld met visdetailhandel, horeca en bedrijfs- of havengebonden kantoren. Mogelijk is dit de aanzet voor de herontwikkeling van een veel groter gebied, namelijk de gehele Visafslagweg, waardoor 40.000 m2 nieuwbouw gerealiseerd kan worden.

Reageer op dit artikel