nieuws

Renovatie Brabants provinciehuis wordt Europees aanbesteed

bouwbreed Premium

Noord-Brabant gaat de grootscheepse renovatie van het Provinciehuis volgens de Europese niet-openbare procedure aanbesteden, dat wil zeggen aanbesteding na voorafgaande selectie.

De bedoeling is om te komen tot vijf inschrijvers. Daartoe zal de wegingsmethode worden toegepast. Het werk is opgedeeld in drie percelen: bouwkundige werkzaamheden, werktuigkundige installaties en elektrotechnische installaties. Gegadigden ke zich ook inschrijven voor een combinatie van perceel twee en drie. De bedoeling is om het werk in het voorjaar van 1997 te beginnen. Maximaal 24 maanden later moet het klaar zijn. Binnenkort wordt een vooraankondiging gepubliceerd.

Reageer op dit artikel