nieuws

PvdA-Kamerlid twijfelt aan NWR-onderzoek leefbaarheid

bouwbreed

Het PvdA-Kamerlid Duivesteijn heeft in het laatste nummer van Vlugschrift van zijn partij zijn twijfels geuit over de uitkomsten van het onderzoek dat de Nationale Woningraad heeft laten verrichten naar de leefbaarheid.

Uit het onderzoek, dat eerder deze maand werd gepresenteerd, blijkt dat 1,8 miljoen Nederlanders in een wijk of buurt wonen waar het slecht is gesteld met die leefbaarheid. Reden voor NWR-directeur N. van Velzen om te pleiten voor een nieuwe stadsvernieuwingsoperatie. In Vlugschrift zet Duivesteijn vraagtekens bij de representativiteit van het rapport, omdat vooral naar de mening van professionals is gevraagd. “De resultaten zijn te kort door de bocht. De corporaties steken niet de hand in eigen boezem. Zij zijn ook zelf verantwoordelijk voor de leefbaarheid en de kwaliteit van de huisvesting.”

Volgens Van Velzen heeft de NWR het rapport geschreven als ondersteuning van haar leden en omdat het kabinet op het gebied van leefbaarheid weinig liet horen. “Leefbaarheid is een speerpunt van het kabinet, maar we zijn niet erg onder de indruk van de inzet van de regering op dat terrein. De problemen ke niet alleen worden opgelost door verbeteringen in de volkshuisvesting. Tot nu toe hebben de woningcorporaties meer geinvesteerd dan de overheid. Nu is het haar beurt.”

Wel tevreden

Duivesteijn begrijpt deze claim niet. “Door de stelselwijziging zijn woningcorporaties, naar hun eigen wens, zelfstandig geworden en daarmee ook verantwoordelijk voor investeringen. Het blijkt dat de corporaties niet in staat zijn om hierover afspraken met elkaar te maken. Zij willen ook geen inzicht geven in hun reserves. Daardoor kan niet worden beoordeeld of zij het geld daadwerkelijk nodig hebben. Gemeenten investeren natuurlijk al heel veel in stadsvernieuwing en de openbare ruimte.”

Eerder had staatssecretaris Tommel de uitkomsten van het onderzoek al genuanceerd, door te wijzen op de 85% van de Nederlandse bevolking die wel tevreden is met de leefbaarheid.

Reageer op dit artikel