nieuws

PvdA en CDA tegen afdwingen van middelloonpensioenen

bouwbreed

De PvdA en het CDA zijn er op tegen dat de overheid langs fiscale weg een stelsel van middelloonpensioenen (70% van het gemiddeld verdiende loon) afdwingt.

Dat zeiden PvdA-woordvoerder Van Zijl en CDA-woordvoerster Dankers gisteren in een debat met minister Melkert en Staatssecretaris De Grave van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Vermeend van Financien over het stelsel van oudedagsvoorzieningen in Nederland.

De huidige pensioennorm is het resultaat van het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen de sociale partners. PvdA en CDA vinden dat de sociale partners zo veel mogelijk baas in eigen huis moeten blijven.

Het CDA gaat daarin het verst, door te stellen dat de overheid helemaal niet in de arbeidsvoorwaarden mag ingrijpen. Van Zijl vindt wel dat de overheid eisen mag stellen aan het pensioenproduct. Volgens de PvdA’er is het huidige stelsel “niet meer van deze tijd”. Hij wijst onder meer op de hoge inkomensgrens (de zogenoemde franchise) waarboven werknemers pensioen opbouwen. Vooral mensen met een laag inkomen en tweeverdieners komen op deze manier niet of nauwelijks aan pensioenopbouw toe. De PvdA’er wil dat de overheid uitgaat van een pensioenstelsel dat ook op de lange termijn betaalbaar blijft.

Van Zijl: “Door de lagere franchise worden de pensioenen duurder. De sociale partners moeten dan zelf bepalen hoe ze dat financieren. Dat kan door over te stappen op een middelloonpensioen, maar bijvoorbeeld ook door een versoberde eindloonregeling. Hoe het gebeurt, is politiek minder belangrijk dan dat het gebeurt. Het voorschrijven van het precieze instrument doe afbreuk aan de onderhandelingsvrijheid van de sociale partners.”

Aow

PvdA, VVD en D66 willen verder op de lange termijn de aow welvaartsvast houden, ook als de overige uitkeringen niet gekoppeld worden aan de cao-lonen.

Giskes (D66) wil een welvaartsvaste aow niet afhankelijk maken van de jaarlijkse beslissing om wel of niet te koppelen. In de huidige systematiek volgen de uitkeringen de lonen in de marktsector als de verhouding tussen inactieven en werkenden (de i/a-ratio) lager is dan 82,6 procent. Bij een vergrijzende bevolking dreigt de i/a-ratio weer te stijgen. Het afzien van de koppeling dreigt dan de beloofde welvaartsvastheid van de aow alsnog ongedaan te maken.

De democrate wil dit probleem ondervangen door de koppelingswet te veranderen. Het moet mogelijk worden om bij een verslechterende i/a-ratio de aow wel te koppelen en de andere uitkeringen niet.

Ook de PvdA wil in elk geval uit blijven gaan van een welvaartsvaste aow. Hij wil dit zelfs opnemen in een wet op de aow. Volgens de PvdA-er hoeft dit echter niet te betekenen dat de aow bij de koppeling een andere behandeling krijgt dan bij voorbeeld de bijstand.

Volgens VVD-woordvoerder Van Hoof pleit zijn partij al sinds jaar en dag voor een gunstiger behandeling van de aow ten opzichte van de overige uitkeringen.Daarbij zal de aow in ieder geval welvaartsvast moeten zijn.

Reageer op dit artikel