nieuws

Provincies verzetten zich tegen opslag verontreinigd slib

bouwbreed Premium

De provincies Noord- en Zuid-Holland verzetten zich tegen de plannen van de overheid om licht verontreinigd slib op te slaan. De kosten van dat werk bedragen ongeveer een miljard gulden en het milieu wordt er nauwelijks schoner van.

De provincies vinden dat de maatregel, die in 2000 zou ingaan, met vijf jaar moet worden uitgesteld. Het slib wordt nu uit de rivieren gebaggerd en op de wal gestort.

Afvoer heeft volgens de provincies weinig zin omdat de vervuiling steeds door gaat. De meeste vervuiling is afkomstig van uitlaatgassen.

In een brief schrijven de provincies dat onderzoek er op wijst dat het wel meevalt met de vervuiling. “Het risico op het land lijkt beperkter dan het risico in het water”, aldus de provincies. Verder schrijven de provincies dat de verwijdering van het licht verontreinigde slib (in het westen is dat 50 procent van al het slib) teveel zou kosten. Gevolg hiervan zou ke zijn dat ernstig verontreinigd slib, ongeveer 10 procent van het totaal, blijft liggen.

Reageer op dit artikel