nieuws

PISA geeft productinformatie over veilig werken Het Product Informatie

bouwbreed Premium

Systeem Arbouw, kortweg PISA, geeft werkgevers en werknemers informatie over de vele duizenden producten die in de bouw worden gebruikt. Daarbij wordt tevens aangegeven hoe de producten veilig ke worden gebruikt.

PISA is gisteren door de 10-jarige Stichting Arbouw aangeboden aan de bouw.

De informatie wordt aangeleverd op productgroepbladen die zijn toegespitst op de situatie in het uitvoerend bouwbedrijf. Er zijn twee soorten bladen, een voor leidinggevenden en een voor werknemers.

Op het blad voor leidinggevenden wordt aangegeven welk effect een stof of product heeft op de gezondheid,welke preventieve maatregelen een bedrijf moet nemen welke hulp moet worden verleend bij calamiteiten.

Voor de werknemers zijn de bladen toegespitst op welke maatregelen ze zelf ke nemen. Afbeeldingen geven aan welke persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt moeten worden. Ook zijn ze te gebruikten voor de wettelijk verplichte voorlichting die het bouwplaatspersoneel moet krijgen.

Reageer op dit artikel