nieuws

Personalia Dr. ir. L.J. Kuijvenhoven: “Procestechniek verder uitbouwen…”

bouwbreed Premium

M.H. Ringhs (52) is benoemd tot nieuwe directeur van de stichting Wonen Midden-Limburg in Roermond. Deze woningcorporatie beheert ruim 8000 woningen. Ringhs is afkomstig van de gemeente Maastricht, waar hij sinds 1989 werkte aan de integratie en uitbouw van de afdelingen volkshuisvesting en stadsvernieuwing en bouw- en woningtoezicht tot een dienst Bouwen en Wonen. Het Bureau voor Milieumanagement en het Bureau voor Milieumanagement Zuid, in respectievelijk Rijswijk en Moerdijk, heten voortaan Dames en Moore. De twee bureaus werden twee jaar geleden al overgenomen door Dames en Moore in Los Angeles (advies- en managementbureau voor milieu, bodem en grondwater en geotechnologie). De naamswijziging is nu echter officieel. Ook vond er een aantal mutaties plaats bij de Nederlandse afdeling van de multinational (26 landen, 136 kantoren en ruim 5300 werknemers). Zo staan de Nederlandse vestigingen vanaf nu onder leiding van dr. ir. L.J. Kuijvenhoven (42). De dagelijkse leiding over de Moerdijkse vestiging is in handen van ing. D.L.M van den Bergh (46). Kuijvenhoven heeft ook de dagelijkse leiding van Rijswijk in zijn portefeuille. Hiervoor was hij werkzaam als directeur Technologie bij Tebodin. Kuijvenhoven: “Ik ben in een vergelijkbare tak van sport terecht gekomen, met dit verschil dat de procestechniek in bedrijf nog verder uitgebouwd moet worden. Dat is mijn taak en tegelijk de uitdaging die ik in deze baan zie.”

De nieuwe directeur is daarnaast intensief bezig met een po duurzaam bouwen, waaraan de uitvoerende bouw en vijftien gemeenten in Zuid-Holland-zuid deelnemen. “Het gaat om een regionaal po, waarbij beleidslijnen worden opgesteld over de wijze waarop duurzaam bouwen in dit gebied zijn beslag moet krijgen. Uiteindelijk zal er een taakgroep Duurzaam Bouwen worden opgericht, waarin alle partijen zitting nemen en waarin goede afspraken worden gemaakt over de verantwoordelijkheden. Ons bureau fungeert als het samenbindende element. Op het moment dat de zaak loopt zit onze taak erop.”

Reageer op dit artikel