nieuws

Patstelling nachtvluchten Beek duurt nog voort

bouwbreed

De patstelling in de kwestie van de nachtvluchten op Maastricht-Aachen-Aiport, ofwel vliegveld Beek, duurt voort. Inmiddels hebben Europarlementariers van D66 om een onderzoek gevraagd naar samenwerking tussen Beek en het Belgische vliegveld Bierset.

Weliswaar is er een meerderheid in de Tweede Kamer tegen het kabinetsplan om jaarlijks 950 nachtvluchten toe te staan, maar de verschillende fracties zijn nog steeds niet in staat gebleken onderling overeenstemming te bereiken over een tegenvoorstel. Als dat zo blijft, kan het kabinet doorgaan met het uitwerken van het eigen plan. Vandaag komt de kwestie weer aan de orde in de Kamer.

Van de regeringsfracties is D66 mordicus tegen nachtvluchten, zelfs al zou dat sluiting van het vliegveld betekenen. Extra banen in Limburg, zo vinden de Democraten, moeten maar ergens anders vandaan komen. De VVD kan zich wel vinden in het kabinetsbesluit, al zou deze partij er niet echt rauwig om zijn als er meer nachtvluchten ke plaatsvinden.

PvdA-Kamerlid Crone, die in principe tegen nachtvluchten is, had afgelopen dinsdag voorgesteld om uit te gaan van een vliegveld zonder zulke nachtelijke starts en landingen. De inkomsten die de luchthaven daardoor derft zou de Staat moeten bijpassen, of eventueel de passagiers in de vorm van een opslag op tickets.

De ministers De Boer (VROM) en Jorritsma (Verkeer) hebben die optie vrijdag per brief naar de prullenmand verwezen.

Verdeeldheid

Door die verdeeldheid in standpunten, is er voor geen enkel voorstel van de Kamer een meerderheid te vinden. Gevolg kan zijn dat het kabinet rustig op de ingeslagen weg voort kan gaan, zich daarbij gesteund wetend door het provinciaal bestuur van Limburg, al is dat niet van harte. Die ziet veel liever verdere uitbreiding van de nachtvluchten.

Overigens zwakte Crone dit weekeinde zijn eerdere kritiek op het kabinetsvoorstel af naar aanleiding van de brief die de ministers vrijdag stuurden. “Het kabinet komt met goede argumenten voor zijn eigen positie, en tegen die van mij.” De concessie aan de Tweede Kamer dat het maximum van 950 nachtvluchten in de toekomst niet automatisch zal worden verhoogd als stillere vliegtuigen in gebruik komen, noemde Crone “een belangrijk gebaar van het kabinet”.

Europarlementariers

Inmiddels hebben de Europarlementariers Bertens en Eisma (D66) zich in de discussie gemengd. Beiden vinden het verkeerd dat de Europese Commissie zowel Beek als vliegveld Bierset in Belgie elk zo’n f. 39 miljoen subsidie heeft gegeven.

Zij vinden dat de Commissie eerst moet onderzoeken of er geen samenwerking mogelijk is tussen beide vliegvelden die ongeveer 40 kilometer van elkaar liggen. Op Bierset zijn nachtvluchten wel mogelijk. Bertens en Eisma vinden het des te vreemder omdat het geld afkomstig is uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling. Dat heeft tot doel de economische en sociale samenhang tussen regio’s in Europa te versterken.

Reageer op dit artikel