nieuws

Pas geopende station Leiden nu al in verval

bouwbreed Premium

Het station van Leiden vertoont een half jaar na de opening al zorgwekkende tekenen van verval. Het dak lekt op verschillende plaatsen, de wit geschilderde delen van de overkapping roesten en het station is ernstig vervuild. Bovendien zijn station en omgeving toneel van veel criminaliteit. De Nederlandse Spoorwegen erkennen dat er problemen zijn, maar hebben toch de neiging de extreme weersomstandigheden als voornaamste oorzaak van de lekkages te beschouwen.

De problemen zijn door de voorzitter van de Leidse SP-fractie D. Sloos bij het college van B en W aan de orde gesteld nadat hij zich door de Nederlandse Spoorwegen met een kluitje in het riet gestuurd voelde. Sloos maakt zich de meeste zorgen over de sociale onveiligheid van het complex. Behalve met criminaliteit, lekkages, roest en vervuiling krijgt de NS-passagier in Leiden ook te maken met een spekgladde tegelvloer. Bij haast en regen ke gevaarlijke situaties optreden.

NS zitten met de problemen in hun maag. Het in mei van dit jaar door minister Jorritsma geopende station heette de ‘parel van de lijn Den Haag – Leiden’ te zijn. Bijna negen jaar is in het kader van Rail 21 aan de verbetering van het baanvak en de bouw van het station gewerkt. In het po is f. 4 miljard geinvesteerd, waarvan f. 54 miljoen in station en overkapping. Ontwerper Harry Reijnders heeft zich laten inspireren door de spoorwegarchitectuur uit de vorige eeuw.

Wateroverlast

Woordvoerster Inge de Zaaier van de Nederlandse Spoorwegen geeft toe dat “er situaties zijn ontstaan waarop niet was gerekend”. Vergoelijkend: “De dagelijkse praktijk is altijd anders dan in theorie kan worden voorzien.”

De roestafzetting op de wit geschilderde stalen delen van de overkapping zou volgens de woordvoerster zijn veroorzaakt door ijzerstof, afkomstig van de bovenleidingen. Met een schoonmaakbeurt zou dit euvel zijn verholpen.

Hierbij moet worden aangetekend dat het watergedragen verfsysteem dat in Leiden is toegepast onderdeel is van het proefpo Koolwaterstoffen 2000 (KWS 2000). Uit milieu-overwegingen wordt steeds meer gekozen voor minder milieubelastende verfsystemen. Onder laboratoriumomstandigheden ke deze nieuwe systemen uitstekend voldoen, maar dit hoeft nog geen garantie te zijn voor probleemloos gebruik in de praktijk. Bij het in Leiden gekozen systeem deden zich applicatietechnische moeilijkheden voor. De verf was volgens eerdere berichten van de Stichting Metaalconserveringsbedrijven (SSM) het ontwikkelstadium nog niet ontgroeid. “Moeilijkheden bij het aanbrengen ke uiteindelijk leiden tot corrosie”, bevestigt T. Nonhof, adjunct directeur van het Stuvom, “maar om te ke vaststellen of dit in Leiden het geval is, zou ik eerst ter plekke onderzoek moeten doen.”

Als een van de oorzaken van de wateroverlast noemt zij bijvoorbeeld de grootte van de schalen waarin het regenwater wordt opgevangen. “Bij extreme weersomstandigheden, harde wind en regen blijkt het water over de randen heen te gutsen. Daar moeten we wat aan doen, misschien door goten te installeren, maar het probleem zal zeker worden opgelost.”

Gladde tegelvloer

De overmatige vervuiling schrijft De Zaaier toe aan het feit dat het station in een bouwput staat. Onder het voorplein wordt langs het station een tunnel gebouwd.

Van de in Leiden geconstateerde moeilijkheden tillen ook de NS het zwaarst aan de sociale onveiligheid. De Zaaier: “We maken ons hier uitermate veel zorgen over. Het is een maatschappelijk verschijnsel dat zich helaas bij alle stations voordoet.”

“We houden de ogen open en doen wat we ke,” aldus De Zaaier die het op een onderdeel volstrekt oneens is met de geuite kritiek. Dat betreft de gladde tegelvloer. “Het had te maken met de wijze van schoonmaken. Sinds we een ander schoonmaaksysteem hebben ingevoerd, is dit opgelost.”

Reageer op dit artikel