nieuws

Onderzoek naar drie oplossingen Erasmusbrug

bouwbreed

Voor de oplossing van het probleem met het bewegen van de Erasmusbrug, komen drie mogelijkheden in aanmerking. Deze zullen in een uitvoerig onderzoek worden beoordeeld op hun specifieke toepasbaarheid voor de Erasmusbrug.

In de rapportage ‘Trillen tuikabels Erasmusbrug 4 november 1996’ van het onderzoeksteam, ingesteld door de directie van Gemeentewerken Rotterdam, wordt voorgesteld in samenwerking met de ontwerpers van de Erasmusbrug de definitieve te nemen maatregelen verder uit te werken. Dat zal tenminste zes maanden in beslag nemen.

De tijdelijke maatregelen die in de periode van 4 november tot 9 november zijn genomen bieden volgens het team voldoende mate van zekerheid dat het verschijnsel zoals zich dat op 4 november heeft voorgedaan zich niet zal herhalen.

Met het onderling doorkoppelen van tuikabels worden de vrije tuilengten gereduceerd. Dat geeft hogere eigenfrequenties. Omdat meer demping wordt geintroduceerd, worden de uitwijkingen van een trilling in de kabels verminderd. Ook wordt de mogelijkheid van interactie van trillingen in de tuien en in het brugdek weggenomen.

Toepassen van dempers verhoogt de kritische windsnelheid waarbij het verschijnsel optreedt. Dempers zijn het meest effectief daar waar de verplaatsingen het grootst zijn, bijvoorbeeld op grotere hoogten boven het wegdek. De tuikabels worden nu gedempt door een combinatie van wrijvingsdemping en schokbrekers.

Oppervlakteveranderingen ke het op en neer verplaatsen van waterstroompjes op de kabel en mede daardoor de trillingen door wind en regen voorkomen. De invloed op het aerodynamisch gedrag van de tuikabel zelf moet worden vastgesteld. Enkele van de getoonde systemen zijn elders in de wereld toegepast. Bij maatregelen ter verandering van het oppervlakte van de tuien is waakzaamheid geboden. Er ke andere, mogelijk ongewenste (aerodynamische effecten) optreden.

Reageer op dit artikel