nieuws

OM start onderzoek naar Van Bentum

bouwbreed Premium

Bodemmonsters van het terrein van Van Bentum in Alblasserdam tonen aan dat de wettelijke normen voor de hoeveelheid pak’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) zijn overschreden. Voor het openbaar ministerie is dit aanleiding het opsporingsonderzoek te vervolgen, zei persofficier van justitie mevrouw mr. H.W. Samson gisteren.

Sinds 1992 slaat Van Bentum Recycling Combinatie BV Utrecht zand op in de polder Nieuwland bij Alblasserdam. Het zand blijft over na het breken van puin. Inmiddels ligt er 100.000 kubieke meter van het vervuilde zand. Volgens Van Bentum kan dat geen kwaad, omdat hij een procede zegt te hebben ontwikkeld waardoor de pak’s niet met het regenwater uitlogen. Dat heeft hij bereikt door het zeefzand met cement te mengen. Het openbaar ministerie had, rekening houdend met de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming, geen boodschap aan deze aankondiging, en nam eind september bodemmonsters. De precieze uitkomsten wil Samson niet onthullen. Zij verwacht dat het opsporingsonderzoek nog zeker een maand duurt.

Reageer op dit artikel