nieuws

Nuon wil snel beginnen met bouw energiepark

bouwbreed

De NV Nuon uit Leeuwarden wil in juni 1997 beginnen met de opbouw van het twintig windmolens tellende energiepark dat aan de Eemmeerdijk in Zeewolde moet komen. Het po zal worden uitgevoerd door Netwind uit Rhenen (dochter van Hollandia Kloos). Er is een investering mee gemoeid van f. 50 miljoen.

Probleem bij de ambitieuze plannen van de NUON is dat de Zeewoldense bestemmingsplanherziening Eemmeergebied (windmolenpark) vorig jaar in een spoedprocedure bij de Raad van State werd geschorst. Dat gebeurde op verzoek van de Vereniging Belangenbehartiging Eemmeergebied, de Miliefederatie Flevoland en het gemeentebestuur van Bunschoten. Zij zien de komst van de molens als een onaantastbare aantasting van het landschap.

Zolang er geen rechtsgeldig bestemmingsplan ligt, kan de gemeente geen bouwvergunning verlenen voor de molens. In een nieuwe spoedprocedure bij de Raad van State verzocht de Nuon dinsdag om opheffing van de vorig jaar uitgesproken schorsing.

Niet langer wachten

Nuon gaf het vorig jaar toe dat er nog wel even gewacht kon worden. Omdat er bij de Raad van State nog een zogenoemde bodemprocedure tegen het Zeewoldese bestemmingsplan liep, ging de rechter toen over tot schorsing. De schorsing zou van kracht blijven totdat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de bodemprocedure een eindoordeel over het bestemmingsplan heeft uitgesproken.

Nu zou voor de Nuon echter het moment zijn aangebroken dat langer wachten niet meer mogelijk is. De toezegging van ruim f. 6 miljoen rijkssubsidie zou dreigen te verlopen. Verder wil de energiemaatschappij goed aanhaken bij het Rijksbeleid om meer energie uit duurzame ernergiebronnen te halen. In het jaar 2000 moet 5% van de door de Nuon te produceren energie uit dergelijke energiebronnen komen. Om dat percentage te ke halen, dienen er nu snel projecten van de grond getrokken worden.

Mer

Tot slot wijst de NUON er op dat er inmiddels een Milieueffectrapport (mer) ligt. Volgens de Nuon blijkt daaruit dat het windmolenpo aan de Eemmeerdijk in Zeewolde uit milieu-technisch oogpunt aanvaardbaar is.

Tijdens de behandeling van de zaak liet rechter J. de Vries van de Raad van State doorschemeren dat hij niet op zeer korte termijn zal beslissen over het verzoek van de Nuon. Hij zal intern bij de Raad van State nagaan hoe ver de voorbereidingen gevorderd zijn voor de behandeling van de bodemprocedure. Zo zit hij te wachten op een rapport van een extern adviseur. Als dat rapport er inmiddels is, wil hij dat in de nu door de Nuon aangespannen zaak betrekken. Partijen krijgen de gelegenheid op het rapport te reageren. Pas daarna zal De Vries laten weten of hij de schorsende werking van het

Reageer op dit artikel