nieuws

Noord-Holland wil extra aanpak watervervuiling

bouwbreed Premium

De terugdringing van de waterverontreiniging in Noord-Holland gaat niet goed genoeg. De provincie wil vanaf 1998 extra maatregelen nemen om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Dat is de kern van een voorlopig tweede waterhuishoudingsplan, dat milieugedeputeerde F. de Zeeuw (PvdA) donderdag heeft gepresenteerd.

Zo gaat Noord-Holland met de agrarische sector overleggen of er zogeheten spuitvrije zones ke worden ingesteld, gebieden waar geen schadelijke bestrijdingsmiddelen in het water worden geloosd. Daarnaast moeten er minder koperhoudende stoffen in het water terechtkomen. Het provinciebestuur wil een beroep doen op de scheepvaart en de huishoudens in Noord-Holland.

De Zeeuw vindt verder de aanpak van vervuilde waterbodems noodzakelijk. Verontreinigd bagger kan worden opgeslagen in enkele tijdelijke depots.

Noord-Holland wil ook de verdroging van natuurgebieden als de Kennemerduinen en het Naardermeer tegengaan door er minder water aan te onttrekken. Een onderzoek moet aantonen of de bemaling in polders en natuurgebieden minder kan. De provincie gaat daarover in discussie met andere waterbeheerders.

Een andere optie is om bepaalde polders te bestemmen als waterbuffer. Het provinciebestuur wil daartoe f. 12 miljoen per jaar uittrekken. De Zeeuw sluit niet uit dat ook de Noord-Hollandse burger mee moet betalen in de vorm van hogere waterschapslasten.

Reageer op dit artikel