nieuws

Nieuw adviesorgaan adviseert RvS over ruzies RO en milieu

bouwbreed

Vanaf 1 november aanstaande functioneert de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB). In deze nieuwe stichting zijn het voormalig Bureau Adviseur Beroepen Milieubeheer en het Bureau Adviseur ten behoeve van de Raad van State ondergebracht. De StAB heeft als taak de administratieve rechter met name de Raad van State onafhankelijk te adviseren over milieugeschillen en geschillen op het gebied van de ruimtelijke ordening, voor het merendeel bestemmingsplannen.

De oprichting van de stichting volgt op het zogeheten Benthem arrest in 1985. Daarin werd door het Europese Hof uitgesproken dat het Kroonberoep niet onafhankelijk en onpartijdig genoeg is. Dit heeft geleid tot het vervangen van het Kroonberoep door in eerste instantie de Tijdelijke Wet Kroongeschillen en uiteindelijk de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Wet milieubeheer (onafhankelijkheid adviseurs inzake beroepen).

Het bezoekadres van de StAB is: Bezuidenhoutseweg 62, 2594 AW Den Haag. Tel.: (070)315 01 50. Het postadres luidt: Postbus 95928, 2509 CX Den Haag.

Reageer op dit artikel