nieuws

NBM-Amstelland vist achter het net bij renovatie ‘Slochteren’

bouwbreed

NBM-Amstelland is er niet in geslaagd de renovatie van het gasveld in Slochteren naar zich toe te halen. Het consortium Prescom, waarin de Haagse aannemer de leiding heeft, werd gepasseerd door het consortium Stork GLT van voornamelijk Stork-bedrijven en Siemens. Ook het consortium GLT Plus met Ballast Nedam haalde het niet. De drie consortia waren in de race voor de order van een miljard gulden.

“Het opvallende verschil met de twee andere consortia is dat de vijf deelnemers in Stork GLT (Groningen Long Term) er op basis van gelijkwaardigheid inzitten. We hebben geen penvoerder. Alle partners dragen daarom ook een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Alle zaken zijn parallel uitgewerkt, waardoor we een veel betere afstemming hebben gekregen”, meent Peter Boersma van Stork.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaf gisteren het consortium Stork GLT de opdracht om het aardgasveld in Slochteren te renoveren. Beide ondernemingen tekenen hierover in februari een contract waarmee f. 1 miljard is gemoeid. De overeenkomst betreft in eerste instantie het werk aan elf van de 29 productie-installaties van het gasveld. In het contract is ook een optie opgenomen voor de uitvoering door Stork van de rest van het po, waarmee nog eens f. 2 miljard is gemoeid. De totale renovatie levert 10.000 manjaren werk op. Renovatie is nodig omdat de installaties op het gasveld die al 25 jaar in bedrijf zijn, zijn verouderd. Zij voldoen niet meer aan de huidige en toekomstige eisen. Daling van de druk in het gasveld maakt het bovendien noodzakelijk dat op elke productie-installatie een compressor wordt aangebracht. De renovaties waarborgen de komende decennia de sleutelrol van het Slochteren-veld in het Nederlandse gasbeleid.

Aannemers

Stork GLT is een consortium dat bestaat uit de Stork-bedrijven Delaval Stork, Comprimo en Stork ICM (ontwerp, constructie en levering compressoren), alsmede uit Yokogawa uit Japan (instrumentatie) en Siemens (aandrijving). Het consortium zal zich te zijner tijd in de provincie Groningen vestigen. Stork GLT verwierf de order na een betaalde ontwerp-competitie met andere gegadigden: Prescom en GLT Plus (hier zit aannemer Ballast Nedam in). Boersma: “Als civiele aannemer is Visser en Smit Bouw (onderdeel Koninklijke Volker Stevin/evo) aan ons consortium gelieerd, maar het echte pijpenlegwerk wordt door Stork ICM gedaan.”

Het binnenhalen van de opdracht is een goede start van het nieuwe bedrijf Stork Engineering en Contracting. Vanaf 1 januari is dit het nieuwe contracting bedrijf dat ontstaat door het samenbrengen van Comprimo en Protech. “De directeur van dit bedrijf, J. Strating, zal lid worden van directie van Stork GLT”, aldus Boersma.

Penvoerder NBM-Amstelland van consortium Prescom noemde in een reactie de procedure “een faire competitie”. De keuze van de NAM wordt dan ook zonder meer gerespecteerd. Prescom bestaat naast NBM uit Dresser-Rand, Fluor Daniel, Foxboro en Koninklijke Schelde Groep. NBM heeft via dochter Dirk Verstoep al banden met de NAM.

Reageer op dit artikel