nieuws

Natuurgebied buffer tegen overstroming

bouwbreed Premium

Waterschappen bij Den Bosch en de gemeente nemen maatregelen om te voorkomen dat een deel van de stad en de daarin gelegen autoweg A2 onder water komen te staan. Dat gebeurde bij de wateroverlast begin 1995.

Ter bescherming van de rijksweg legde Rijkswaterstaat aan weerszijden van de weg al dijken aan. De maatregelen van de gemeente en waterschappen moeten er voor zorgen dat het natuurgebied het Bossche Broek in voorkomende gevallen kan dienen als waterbuffer. Daartoe verhogen ze kaden langs het natuurgebied en plaatsen ze regelbare stuwen. Ook komt er een regel- en meetsysteem om hoog water te voorspellen.

In 1995 liep de A2 ter hoogte van Den Bosch onder doordat ten gevolge van hoogwater een kade langs het riviertje de Dommel het begaf.

Reageer op dit artikel