nieuws

Mobiele vegetatiezuiger frist spoorbanen op

bouwbreed

Onkruidbegroeiing op spoorbanen is van negatieve invloed op het dragend karakter van het stenen bedding. Door verwering, stof en graspollen ontstaat na verloop van tijd humus. De vocht- en waterregulatie wordt hierdoor verstoord waardoor instabiliteit van de spoorbaan optreedt. Een periodieke opfrisser met behulp van de Wespe (Weiss-Spezial-Einheit) kan de duurzaamheid van spoorwegen wellicht verlengen.

De Wespe is een mechanisch veegstation, ontwikkeld door het Duitse bouwbedrijf Leonard Weiss GmbH en Co. uit Goppingen waarmee vegetatie op spoorbanen op effectieve wijze is te verwijderen. De installatie is samengesteld uit een drietal voertuigen bestaande uit een verdeel- en egaliseerinrichting voor steenslag, een platte wagen met opgebouwde zuigaggregaten en opvangcontainer, alsmede een grindploeg voor het reprofileren van de stenen bedding. Het hart van deze reinigingsinstallatie is de omgebouwde steenploeg met geintegreerde zwenkbare hark- en zuiginrichting voor reiniging van de beddingflanken alsmede een zuig-steenhark voor de bewerking van het baangedeelte tussen de rails. Deze is direct achter de vooras van de machine aangebracht. De zuigaggregaten op de platte wagen hebben een motorvermogen van 1000 pk. Door flexibele zuigleidingen wordt het opgenomen materiaal via een filterinstallatie naar de opvangcontainers gevoerd. Door zijdelings kippen zijn deze vuilreservoirs gemakkelijk te ledigen. De tanden van steenhark ploegen door het grindbed en verwijderen onkruid en beworteling tussen de steenslag.

Door verdeling van de zuigkracht over meerdere zuigkoppen is de opname van het steenmateriaal minimaal. De inhoud van de materiaalcontainers is voldoende groot dat het ledigen slechts een maal per dag nodig is.

Reageer op dit artikel