nieuws

Ministers houden vast aan HSL onder Groene Hart

bouwbreed Premium

De ministers Jorritsma en De Boer houden vast aan de kabinetskeuze voor een nieuwe spoorlijn voor de HSL onder het Groene Hart. Voor verbeteringen van het trace in Brabant heeft Jorritsma geen geld over.

De alternatieven om de flitstrein over bestaand spoor te laten gaan, een keuze van het CDA, of nieuw spoor gebundeld met de A4 en A13, de zogenoemde Bos-variant waarvan D66 en PvdA voorstander zijn, levert volgens de bewindsvrouwen teveel problemen op.

“Het kabinet wil voor zijn goede geld een lijn aanleggen die de toekomst aankan. Veel alternatieven zijn gewogen, maar allemaal te licht bevonden”, zo zei Jorritsma tijdens het debat in de Tweede Kamer. Volgens haar degraderen andere opties de HSL tot een veredelde intercity. Van de beoogde internationale hoogwaardige snelletreinverbinding is dan geen sprake.

De trein over bestaand spoor levert problemen op voor het bestaande binnenlandse treinverkeer, dat dan onvoldoende ruimte heeft op het net. Bovendien is deze oplossing uiteindelijk duurder aangezien ook dan nieuwe infrastructuur nodig is.

De Bos-variant kan haar evenmin bekoren. Zij hield vol dat deze variant duur kan uitvallen, nog weinig bestuurlijke steun in de regio heeft en bovendien op veel bebouwde plaatsen tot ingrijpende maatregelen leidt. Vooral in Leiderdorp zullen de gevolgen groot zijn.

Aanpassingen

Minister De Boer voegde daaraan later toe dat de Bos-variant veel aanpassingen vergt, niet alleen in Leiderdorp, maar evenzeer in Rotterdam-Noord en toekomstige bouwlocaties in de Haagse regio. Bovendien komt het bouwbeleid van de regering in de knel.

Volgens haar is met de keuze voor de geboorde tunnel onder het Groene Hart het onverzoenlijke met elkaar verzoend. De open ruimte van het Groene Hart maakt de overlast zo gering mogelijk, biedt economische groeimogelijkheden en zorgt voor hoogwaardige verbinding.

Een HSL-station in Haaglanden, een van de redenen waarom talloze instanties de Bos-variant bepleiten, noemde De Boer “een sprong in het duister”. Alleen als overstapstation voor Den Haag is de benodigde investering te riskant. Station Haaglanden heeft alleen potentie als het gemeentebestuur van Den Haag ook nadrukkelijk kiest voor stedelijke ontwikkeling langs de as Den Haag Centrum en het Prins Clausplein. Volgens de bewindsvrouwe wil de gemeente deze kant niet op. Ook zelf is zij geen voorstander van stedenbouw buiten de al aangewezen woningbouwlocaties.

Noord-Brabant

Minister Jorritsma verklaarde verder niet bereid te zijn om meer geld uit te trekken voor aanpassingen van de HSL in Brabant. Zij is wel bereid met Breda te praten over een strakkere bundeling van de nieuwe lijn aan de A16. De Tweede Kamer had vorige week aangedrongen op verbeteringen aan het trace bij Breda-Prinsenbeek en Zevenbergschen Hoek om de overlast voor de omwonenden te beperken. De benodigde investering ad f. 340 miljoen noemde Jorritsma echter te hoog. Ook een aanpassing om het Develgebied te ontzien, wees zij af.

Bij het ter perse gaan van deze krant was de Kamer nog volop aan het debatteren over de HSL.

Reageer op dit artikel