nieuws

Luchtdichtheid gebouw vooraf vast te stellen

bouwbreed Premium

Bij de Stichting Bouwresearch is een rapport verschenen met een rekenmethode, die het mogelijk maakt de luchtdichtheid van een gebouw al in de ontwerpfase vast te stellen. Tot voor kort kon de luchtdichtheid van gebouwen alleen achteraf worden bepaald, door middel van een meting.

Het rapport heeft als titel ‘Luchtdicht bouwen, uitvoerings- en ontwerpaanbevelingen’.

De gegevens over de luchtdichtheid zijn nodig bij het toetsen van poen aan de eisen van het Bouwbesluit. Het is een factor die een rol speelt bij het bepalen van de energieprestatie van een woning. In de praktijk zijn reeds veel metingen verricht, maar er was nog geen methode om de luchtdichtheid vooraf te bepalen. In de uitgave van de Stichting Bouwresearch (SBR) te Rotterdam wordt niet alleen de rekenmethode gepresenteerd.

Aanbevelingen

Het grootste gedeelte van het rapport bevat aanbevelingen voor het ontwerpen en uitvoeren van gebouwen. Er staan veel foto’s in, waarop is te zien hoe de details van de constructie wel of niet uitgevoerd moeten worden. Als men zich aan deze voorbeelden houdt, is het niet moeilijk om aan de eis van het Bouwbesluit te voldoen. Het wordt echter lastiger, als de luchtdichtheid moet worden vergroot om een betere energieprestatie te verkrijgen.

Ventilatie beheersen

Op basis van de aanbevelingen, foto’s en tekst kan de werkvoorbereider een plan maken voor de uitvoering van de luchtdichtheid. Hoeveel lucht er nog door het gebouw zal stromen kan worden uitgerekend.

Deze luchtstroom moet niet worden verward met ventilatie, het bewust vervangen van vervuilde binnenlucht met verse buitenlucht. De onbedoelde luchtstroom via naden en kieren draagt weliswaar bij aan de ventilatie, maar het is beter om de ventilatie te beheersen. Dan kan onnodig verlies van warmte beter worden voorkomen.

De rekenmethode is gebaseerd op de kwaliteit en de lengte van de naden en kieren. In twee tabellen worden rekenwaarden gegeven voor de verschillende aansluitingen. Bovendien staan er twee voorbeelden in het rapport. De rekenwaarden worden ook vermeld in de SBR 200, een verzameling energie-efficiente details, uitgegeven door de SBR en Novem.

Het rapport ‘Luchtdicht bouwen, uitvoerings- en ontwerpaanbevelingen’ is te verkrijgen bij de SBR te Rotterdam, tel. 010 4114111.

Reageer op dit artikel