nieuws

Limburg weigert te betalen voor verliezen van vliegveld Beek

bouwbreed Premium

De provincie Limburg is niet van plan ook maar een cent te steken in vliegveld Beek als er geen nachtvluchten worden toegestaan. Het provinciaal bestuur schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. De provincie wijst erop dat een Beek zonder nachtvluchten zelfs in 2015 nog een verlies van naar schatting f. 10 miljoen per jaar leiden. De provincie acht het onwaarschijnlijk dat Beek dan ooit uit de rode cijfers komt.

Ook is een heikel punt dat de werkgelegenheidsgroei nog maar 1500 arbeidsplaatsen bedraagt, een aantal dat in geen verhouding staat tot de investering. In de kabinetsplannen met beperkte nachtvluchten werden nog 3300 arbeidsplaatsen geschapen. In het scenario met 1800 nachtvluchten dat Beek met Schiphol heeft opgesteld , zouden nog 5000 extra arbeidsplaatsen worden geschapen.

De provincie vindt het verder een illusie dat passagiers op Beek bereid zijn extra heffing te betalen om de tekorten af te dekken, iets dat de PvdA voorstelde. In de chartermarkt is een verschil van een paar gulden al teveel, zeker als ook nog eens chartermaatschappijen beperkt worden in de benuttingsgraad van hun vliegtuigen doordat ’s nachts geen gebruik van Beek kan worden gemaakt.

Reageer op dit artikel