nieuws

Kritiek op gigantische dam China niet gefundeerd

bouwbreed Premium

Vooroordelen en weinig kennis van zaken. Die twee begrippen kenmerken volgens de Zwitserse geofysicus H.D. Sauer de buitenlandse discussie over de Chinese Drieravijnendam. Zijn kritiek treft vooral milieugroeperingen als de Duitse World Econonomy, Ecology and Development, de Canadese Probe International en de Amerikaanse International Rivers Network.

Deze organisaties oefenen een niet onbelangrijke invloed uit op regeringsbeslissingen. In het verlengde daarvan liggen besluiten over exportgaranties voor bedrijven die aan de dam willen meewerken.

De Duitse regering buigt zich momenteel over een definitief ja of nee voor de exportsubsidie aan het consortium Siemens KWU Voith dat veertien turbine-generatorcombinaties voor de Chinese stuwdam wil leveren. Het ministerie van ontwikkelingssamenwerking in Bonn heeft de garantie volgens Sauer intussen afgeraden. Caterpillar kreeg eerder van de Amerikaanse Export-Import-Bank een definitief nee te horen voor een exportkrediet voor de levering van materieel.

Dit besluit hangt samen met de beeindigde samenwerking met China van het Amerikaanse Bureau of Reclamation dat internationaal dammenpoen begeleid. Zeven natuurgroeperingen hielden het bureau voor dat de Drieravijnendam het bestaan van zeldzame diersoorten in de Yangtze-rivier bedreigt.

Catastrofe

De stuwdam moet onder meer de overstromingen van de rivier voorkomen. Milieugroepen wijten de watercatastrofes volgens Sauer aan kaalslag rond de bovenloop van de Yangtze. Historische peilgegevens tonen evenwel aan dat het debiet van de rivier al eeuwenlang hoog is. Het waterpeil laat zich het beste reguleren door vooraf aan de centrale dam een reeks van opeenvolgende dammen in hoofd- en nevenstromen te bouwen.

Deze oplossing geniet ook onder Chinese deskundigen de voorkeur. Niet in de te plaats omdat ze vrezen dat de realisatie van een enkel grootschalig po te weinig gelden overlaat voor andere poen. De kwalificatie ‘grootschalig’ is volgens Sauer niet helemaal juist. Het eigenlijke bouwwerk behoort met een lengte van 2300 meter, een hoogte van 175 meter en een basis van 75 meter weliswaar tot de grootste betonconstructies ter wereld; het komende stuwmeer valt met een oppervlak van zo’n 1000 vierkante kilometer onder de middelgrote reservoirs.

De voorgerekende elektra-opbrengst van jaarlijks 856 miljard kiloWattuur is op zich beschouwd gering. Volgens Sauer is de energieproductie slechts een nuttig neveneffect van de dam. De hoofdfunctie is regulering van het Yangtze-debiet. Een dam van 140 tot 150 meter hoogte die minder sociale problemen veroorzaakt is aantoonbaar niet opgewassen tegen een verhoogde watertoevoer.

De nu gekozen dam kan een dergelijk peil ‘net’ weerstaan. Daarmee blijven de dicht bevolkte Yangtze-oevers in de provincies Hubei en Hunan droog. ‘Sociale problemen’ staat voor de gedwongen verhuizing van om en nabij 1,5 miljoen mensen.

De Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch/Asia meent dat de verplaatsing de betrokkenen alleen maar armer maakt. Sauer verwijst daarentegen naar een rapport van de Wereldbank waarin staat dat de burgers die in de afgelopen tien jaar voor een stuwdam/meer moesten wijken er over het geheel genomen niet slechter van zijn geworden. Bij elkaar gaat het om zo’n 10 miljoen mensen. Zou China niet serieus werk maken van hun welvaart en welzijn dan legt het landsbestuur daarmee de kiem voor sociale onrust met alle gevolgen van dien.

Reageer op dit artikel