nieuws

Kosten bestrijden bodemvervuiling door verkeer stijgen fors

bouwbreed Premium

De kosten ter bestrijding van bodemvervuiling door het verkeer zijn in 1995 opgelopen tot ruim f. 200 miljoen. Tussen 1992 en 1995 zijn de kosten bijna vervijfvoudigd. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De stijging heeft vooral te maken met de sterk toegenomen kosten voor de sanering van vervuilde bodems bij tankstations. Ook de kosten van preventieve milieumaatregelen bij tankstations zijn gestegen. Deze maatregelen bestaan onder meer uit het aanleggen van vloeistofdichte bestratingen en het aanbrengen van overvul-beveiligingen bij opslagtanks.

In totaal zijn de kosten ter bestrijding van milieuverontreiniging door het verkeer in 1995 gestegen tot ruim f. 1,6 miljard. Dit betekent een toename van 35 procent ten opzichte van 1992.

Met name de bestrijding van de luchtverontreiniging door verkeer kost veel geld, bijna f. 1 miljard. In de periode 1992-1995 is in het verkeer f. 2,8 miljard gulden geinvesteerd in milieuvoorzieningen. Daarvan is f. 400 miljoen besteed aan de bestrijding van geluidshinder door het verkeer.

Reageer op dit artikel