nieuws

Kohnstamm hekelt eenzijdig sv-beleid

bouwbreed Premium

De stadsvernieuwing is tot nu toe te eenzijdig geweest. Tegenover flinke investeringen in woningbouw en -verbetering stond onvoldoende beleid om de “sociale samenhang” in stadsbuurten te verbeteren. Het huidige kabinet moet voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt.

Aldus staatssecretaris Kohnstamm vanuit Milaan, waar hij een conferentie over grote steden bijwoont. “Als je uitsluitend investeert in de fysieke omgeving en niet in de sociale samenhang, dan ben je ineffectief bezig”, zei Kohnstamm, die het grote-stedenbeleid in portefeuille heeft.

Goede woningen, voorzieningen en werkgelegenheid hebben weinig zin als de mensen niet bij elkaar over de vloer komen, meent de staatssecretaris. De overheid kan aan de sociale samenhang bijdragen door bij voorbeeld te investeren in de openbare ruimte en voorzieningen waar buurtbewoners elkaar ke ontmoeten.

Het huidige kabinet heeft aangekondigd zwaar in te zetten op de infrastructuur en werkgelegenheid in de grote steden. De komende anderhalf jaar moeten daarvoor de plannen worden ontwikkeld. Kohnstamm is daar blij mee. “Maar”, zegt hij, “er moet nog een pendant bij. Veel meer dan tot nu toe, moeten we aandacht hebben voor het sociale aspect.”

In dit kader noemt hij het initiatief van staatssecretaris Tommel om de woningbouw te differentieren: niet alleen sociale woningbouw in buurten, maar ook duurdere huurwoningen en koopwoningen.

Ook de opening van de mogelijkheid voor woningcorporaties om deel te nemen aan werkgelegenheidspoen, groenvoorzieningen en samenwerking met scholen ziet Kohnstamm als een stap in de goede richting.

Reageer op dit artikel