nieuws

Kleine gestuurde boorinstallatie pakt ook zware ondergrond

bouwbreed Premium

In Engeland werd onlangs een 140 meter lange buis van mdpe, met een doorsnede van 180 mm, onder het Shropshire Kanaal in Chester geboord. Hierbij diende de boor door een mengeling van zandsteen, rotsgesteente en grind zijn weg te banen. Het was een uniek po omdat hier een relatief kleine gestuurde boorinstallatie, de Vermeer Navigator 24, gebruikt werd voor een dergelijk po.

Het buisprofiel diende ter plaatse acht meter onder het grondoppervlak te komen lopen. Hiervoor moest eerst door een grindlaag met een dikte van vier meter geboord te worden waarna men op een laag zandsteen stuitte met een rotsachtige ondergrond alvorens weer door het grind naar boven te komen. Om deze hindernissen te nemen monteerde aannemer Ram-Jack Pipelines Ltd, een Sharewell ‘mud motor’ met trommel-gevormde messen in de boorplaat op de Navigator. Omdat de boring onder het kanaal doorliep werd tevens gebruik gemaakt van een gestuurde boorkop die bediend werd vanaf de vaste wal.

Mud-motor

Het grootste probleem bij dit po betrof niet het boren maar aanvoeren van voldoende vloeistof naar de ‘mud motor’, welke meer dan 450.000 liter bentoniet gebruikte gedurende het boorproces dat zes werkdagen. in beslag nam. Zowel uit oogpunt van milieu als uit economische overwegingen (dat kan soms samengaan) werd de boorvloeistof met behulp van een ontziltingsinstallatie gerecycled.

De uitvoering van het po is gerealiseerd door een team van vier personen waarvan er twee de feitelijke boring en de besturing bedienden terwijl de andere twee het bentoniet recycleden en vervoerden. In totaal nam deze experimentele boring door grind en zandsteen een week in beslag. Het vergroten van het boorgat tot de vereiste diameter vergde daarnaast nog twee dagen. Voor het vergroten gebruikte men een Sharewell Lo Torque ruimer welke was uitgerust met drie messen.

Alhoewel veelzijdige gestuurde boorsystemen steeds meer gebruikt worden voor het boren in harde onderlagen, betreft het zelden een kleine boorinstallatie zoals de door Vermeer geproduceerd D24A. De hedendaagse compacte, krachtige installaties blijken dit type klussen probleemloos aan te ke.

De zelfaangedreven D24A is beduidend wendbaarder dan een traditionele boorinstallatie en kan door een persoon snel en eenvoudig geinstalleerd en verplaatst worden. Daar deze boorinstallatie een breedte heeft van slechts 90 cm kan ook op locaties gewerkt worden waar voor een traditionele boorinstallatie geen ruimte is. Een verstelbare stempel of verstelbare stempelplaten aan de achterkant van de machine staan borg voor een goede stabiliteit. De hier toegepaste installatie wordt aangedreven door een Cummins dieselmotor met een vermogen van 104 kW (140 pk). De trekkracht bedraagt 10.796 kg en de D24A kent een draaimoment van 3227 Nm.

Ook bij moeilijk doordringbare ondergrond komen moderne en relatief kleine boorinstallaties, zoals op dit werk in Engeland waar de boring plaats vond met behulp van een D24A, tot grote prestaties.

Reageer op dit artikel