nieuws

Kans op tunnel bij Kampen gering

bouwbreed Premium

De kans op een tunnel bij Kampen in plaats van een brug is uiterst klein geworden nu de provincie Overijssel heeft laten weten geen f. 24 miljoen op de plank te hebben liggen om mee te betalen aan een tunnel onder de IJssel.

Een poging van burgemeester H. Kleemans van Kampen om de provincie alsnog over de streep te trekken leverde niets op. Kleemans was daarover zeer teleurgesteld. Hij zei dat hij gaat proberen om de PvdA-fractie in de Tweede Kamer te bewerken. D66, CDA, SGP en RPF willen dat de overheid over de brug komt. De gemeente Kampen heeft al f. 9 miljoen toegezegd voor de versnelde aanleg van Rijksweg 50 en f. 11,5 miljoen voor een tunnel.

Volgens de Provincie heeft zij geen geld voor een tunnel omdat zij ook al f. 10 miljoen meebetaalt aan de versnelde aanleg van de Rijksweg 50. Ook wil de Provincie afwachten welk standpunt de Kamer later deze maand, tijdens de begrotingsbehandeling van Verkeer en Waterstaat, inneemt.

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer toonde zich voor een tunnel in plaats van een brug over de IJssel in Rijksweg 50. Daarbij werd door PvdA en VVD gesuggereerd dat de provincie mee zou ke betalen. Minister Jorritsma (Verkeer) ziet niet de directe noodzaak om tweemaal zoveel geld uit te trekken. Een tunnel kost f. 65 miljoen, een brug f. 30 miljoen. Een brug is een goede en duurzame oeverbinding, vindt de bewindsvrouwe.

Naast de gemeente Kampen en het bedrijfsleven zijn ook de recreatie- en beroepsvaart, en natuur en milieuorganisaties voorstander van een tunnel in de IJssel bij Kampen. Gemeente en bedrijfsleven willen graag een tunnel omdat deze beter kan worden aangesloten op een industrieterrein.

Reageer op dit artikel