nieuws

Kamer gaat praten over huren na brutering

bouwbreed Premium

Begin 1997 zal de Tweede Kamer met staatssecretaris Tommel in overleg treden over het huurprijsbeleid na de bruteringsoperatie. Dat gebeurt aan de hand van een notitie die de bewindsman op dit moment aan het voorbereiden is.

Dit is de uitkomst van een procedurevergadering van de Vaste Commissie voor VROM in de Tweede Kamer. Het overleg moet de PvdA-fractie tevreden stellen, die boos is over het schrappen van een debat met Tommel over de Huurbrief. In deze brief staat het huurprijsbeleid vervat voor de komende huurronde.

Dinsdag had PvdA-woordvoerder Duivesteijn in een ingelaste derde termijn over de VROM-begroting voor 1997 nog laten doorschemeren af te willen zien van het door hem zo gewenste debat. Dit, tot grote irritatie van de andere woordvoerders, die juist op verzoek van de PvdA het debat over de huurbrief op de agenda hadden gezet.

Gisteren bleek dat de PvdA toch een overleg over de huurbrief wilde. Om dat te bereiken waren alle fractieleden die zitting nemen in de Vaste Commissie opgeroepen op de procedurevergadering te verschijnen. Desondanks pakte de stemming uit in het nadeel van de PvdA, omdat de fracties van VVD, D66 en CDA deze keer tegen stemden. Zij hadden eerder al verklaard in te ke stemmen met het huurbeleid van staatssecretaris Tommel.

‘Niet geinformeerd’

De derde termijn van dinsdag was ook al aangevraagd door PvdA’er Duivesteijn. Hij was namelijk danig in de wiek geschoten door het zwijgen van Tommel over een daags na de behandeling van de VROM-begroting ingediend wetsvoorstel voor de individuele huursubsidie.

Duivesteijn verweet Tommel in harde bewoordingen dat hij de Tweede Kamer niet in eerdere termijnen had geinformeerd over het wetsvoorstel. Hij werd in zijn kritiek gesteund door de woordvoerders van CDA en VVD.

Tommel wees er op zijn beurt op dat op het moment van het debat de koningin nog geen handtekening had gezet onder het wetsvoorstel. En dat betekent dat er niet mag worden gesproken over de inhoud van het wetsvoorstel. “Er zijn vaste regels”, aldus de bewindsman.

Naar verwachting zal nu volgende week over de VROM-begroting worden gestemd.

Reageer op dit artikel