nieuws

Kabinet houdt vast aan plannen Beek

bouwbreed

Het kabinet blijft onverkort vasthouden aan de plannen rond vliegveld Beek, met beperkte nachtopenstelling aan de randen van de nacht en circa 950 nachtvluchten. Ook wordt ervan uitgegaan dat in 2002 de oost-westbaan operationeel zal zijn.

Dit blijkt uit antwoorden van de ministers De Boer en Jorritsma aan de Tweede Kamer over de uitbreiding van Maastricht-Aachen-Airport, zoals Beek officieel heet. In het jaar 2002 zal de aanwijzing voor het nachtelijke gebruik van Beek allang afgerond zijn, zodat vanaf de eerste dag de nachtvluchten plaats ke vinden.

De noord-zuidbaan blijft na die tijd ook nog in gebruik voor kleine vliegtuigen. Hoeveel woningen er geisoleerd zullen moeten worden, weten de ministers niet. Wel geven ze aan dat er circa 1470 woningen liggen binnen de geluidscontour waarvoor geluidsisolatie nodig is.

De ministers zullen ook als vliegtuigen zoveel vertraging hebben dat zij niet tijdig ke landen, dat wil zeggen voor 01.00 uur ’s nachts, dit niet toestaan. Behoudens noodgevallen, zullen te laat komende vliegtuigen moeten uitwijken naar andere luchthavens.

Wat de verdeling van de exploitatietekorten betreft denken de ministers vast te ke houden aan een verdeling 40 procent ten laste van het rijk en 60 procent ten laste van de andere overheden. Of dat haalbaar is, moet echter sterk worden betwijfeld.

De Limburgse overheden hebben al enkele keren laten weten niet van plan te zijn bij te dragen aan de exploitatietekorten, nu het kabinet een besluit heeft genomen dat het tijdstip waarop het vliegveld rendabel kan zijn zo lang uitstelt. De ministers gaan ervan uit dat dit in 2011 zal gebeuren.

Reageer op dit artikel