nieuws

ISO 9001 certificaat voor Bouwdienst Rijkswaterstaat

bouwbreed

De Bouwdienst Rijkswaterstaat, het overheids-ingenieursbureau van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, is als eerste overheidsorgaan in zijn geheel gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001.

Met ingang van 1 januari eist Rijkswaterstaat van zijn opdrachtnemers dat zij gecertificeerd zijn volgens de kwaliteitsnorm ISO-9001. De Bouwdienst was van mening dat dan ook de opdrachtgever niet kon achterblijven.

De Bouwdienst levert diensten ten behoeve van vier kerntaken van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dat zijn: het ontwikkelen van infrastructurele werken, het instandhouden daarvan, het adviseren van alle diensten van Verkeer en Waterstaat betreffende infrastructuur en het coordineren van informatievoorziening voor realisatie en instandhouding van infrastructuur.

Reageer op dit artikel