nieuws

Industriebond FNV zet bij kleinmetaal in op loondoorbetaling bij ziekte

bouwbreed Premium

De Industriebond FNV zet bij de komende cao-onderhandelingen in de kleinmetaal (300.000 mensen) vooral in op volledige loondoorbetaling bij ziekte. Uit een enquete onder de leden bleek dit het gevoeligste punt.

In de nieuwe Ziektewet hoeven werkgevers nog maar 70 procent van het loon van een zieke werknemer te betalen, maar in de cao ke ze met de vakbonden een hoger percentage afspreken. De vakbondsleden in de metaalnijverheid willen 100 procent doorbetaling.

Bij de cao voor de grootmetaal, die vorig cao-seizoen afliep, was dat ook al een zware eis. De leden stemmen verder in met de ombouw van de vut naar een vervroegd pensioen. Dit gaat gepaard met een verhoging van de leeftijd waarop iemand kan stoppen met werken: nu 59 jaar en drie maanden, straks 60 jaar. De bondsleden vinden dat echter geen bezwaar.

De FNV-bond zet verder in op 3 procent loonsverhoging en op de invoering van een 36-urige werkweek. Nu is de werkweek in de metaalnijverheid nog 38 uur. De cao-kleinmetaal is de grootste cao uit de marktsector.

Reageer op dit artikel