nieuws

Huren omhoog door OZB-belasting

bouwbreed Premium

De lastenverzwaring voor huurders door de hogere onroerende zaakbelasting (OZB) loopt in sommige gemeenten op tot zo’n f. 20 per maand. Het betekent een huurstijging van enkele procenten.

Het NCIV-koepel voor woningcorporaties heeft daarom alle gemeenteraadsleden in Nederland gevraagd de OZB-tarieven te verlagen.

De herwaardering van woningen in het kader van de Wet waardering onroerende zaken leidt tot een hogere waarde van die woningen. In een aantal gemeenten blijven de OZB-tarieven gelijk of gaan onvoldoende naar beneden. De huurders krijgen daardoor een fors hogere OZB-heffing voor het gebruikersdeel en de woningcorporaties voor het eigenarendeel.

Het NCIV heeft gemeenteraadsleden gevraagd de tarieven zodanig te verlagen dat de totale stijging van de OZB en daarmee van de woonlasten binnen de perken blijft. “Woningcorporaties staan voor een keuze uit twee slechten: de hogere OZB in de huur doorberekenen of in mindering brengen op de investeringsruimte. Gemeenten moeten de enig goede keuze maken door de OZB-tarieven omlaag te brengen”, aldus het NCIV in haar brief aan de raadsleden in Nederland.

Een voorbeeld van een gemeente waar voor huurders een forse lastenverzwaring door de OZB-heffing (eigenarendeel) dreigt is Arnhem. Daar is de stijging zo’n f. 20 per maand, dat komt overeen met een huurstijging van 3,2%.

Reageer op dit artikel