nieuws

HSL-discussie vereist nog veel gladstrijken plooien

bouwbreed

De HSL-discussie die maandag wordt voortgezet in de Tweede Kamer met het antwoord van de regering, vereist dat nog veel plooien worden gladgestreken dit weekeinde. De Tweede Kamer neigt in meerderheid de zogenoemde Bos-variant te steunen, terwijl het kabinet de lijn onder het Groene Hart door wil laten lopen.

De ministers De Boer en Jorritsma zullen maandag ongetwijfeld blijven vasthouden aan de hsl onder het Groene Hart. Daarvoor zijn twee argumenten: de reistijd en de snelheid waarmee de planologische procedures ke worden afgehandeld. Een andere variant dan de kabinetskeuze betekent immers dat opnieuw bestuurlijke overleggen gevoerd moeten worden, waardoor de aanleg van de HSL behoorlijk zal worden vertraagd.

Dat betekent niet alleen dat die duurder wordt, maar dat ook het gevaar opdoemt dat Nederland Belgie schadevergoeding moet gaan betalen voor elke dag dat de lijn later dan 1 juni 2005 gereed komt.

Maatschappelijke organisaties als ANWB, Natuurmonumenten, Wereldnatuurfonds en Kamer van Koophandel Haaglanden, tot voor kort sterk voorstander van de hsl over bestaand spoor, hebben zich daarom ook gehaast zich nu achter de Bos-variant, de gebundelde aanleg langs de A4 en de A13 te scharen. Deze organisaties zien anders het gevaar dat wegens verdeeldheid in de Kamer, alsnog het Groene Hart-trace het zal halen. En daar zijn zij om verschillende redenen tegen.

Beek

Daarnaast speelt het hardnekkige gerucht dat vliegveld Beek een rol speelt in de uiteindelijke keuze van de Tweede Kamer. Binnen het kabinet en tussen de regeringsfracties zit op dat gebied ook enig licht.

Minister De Boer is mordicus tegen nachtvluchten. Zonder nachtvluchten is volgens diverse onderzoeken geen rendabele exploitatie van Beek mogelijk. Minister Jorritsma gesteund door haar collega Wijers is dan ook voorstander van nachtvluchten en de daarbij behorende oost-westbaan.

Deal sluiten

PvdA-fractieleider Wallage heeft zich vierkant achter De Boer gesteld, iets waarmee het kabinet niet blij is.

Het idee is dan snel geboren om een deal te sluiten eventueel met de A4 door Midden-Delfland, dus van Rijswijk naar Schiedam, erbij. PvdA en D66 in de Kamer zouden dan toch akkoord moeten gaan met de hsl onder het Groene Hart. In ruil daarvoor wordt de beslissing over Beek uitgesteld. Tevens zou iedereen dan akkoord moeten gaan met aanleg van de A4 door Midden-Delfland.

Op die manier kan iedereen een beetje gelijk krijgen op verschillende gebieden. Hoe het ook afloopt, PTT Telecom zal er wel bij varen. Dit weekeinde zal er volop getelefoneerd worden tussen ministers en Kamerleden.

Reageer op dit artikel