nieuws

Het wordt weer gezellig achter Deventer station

bouwbreed Premium

Een wijk met veel bedrijvigheid en een grote verscheidenheid van woningtypen. Zo ziet de Stichting Onze Woning de toekomstige invulling van de Driehoek, het gebied achter het NS-station in Deventer. Herstel van de historisch bepaalde functie was uitgangspunt bij de herstructurering van het oudste woongebied buiten de Deventer stadswallen.

Het plan omvat 181 woningen, onderverdeeld in vrije sector koop, sociale koop, eengezinswoningen in de sociale huursector, studenteneenheden en huurappartementen. Aannemer Reinbouw BV uit Dieren is al met de bouw begonnen. De diversiteit is in werkelijkheid nog groter doordat de vrije sector woningen uit drie typen bestaan: zaagtand-, driehoek- en spoorwoningen. Laatstgenoemden zijn door de werkruimten op de begane grond zeer geschikt om wonen en werken te combineren. Ook onder de huurappartementen is ruimte voor bedrijven en winkels gereserveerd.

Het ontwerp van Jurjen van der Meer (Karelse Van der Meer Architecten in Groningen) is geheel van deze tijd, maar verraadt tegelijkertijd veel gevoel voor de geschiedenis van dit bijzondere stukje Deventer. Vanouds waren in het plangebied veel ambachtelijke bedrijfjes en buurtwinkels gevestigd. De nabijheid van de Beestenmarkt trok veel bedrijvigheid aan.

Van der Meer heeft het oude stratenpatroon gehandhaafd. Hoogten en vormgeving van de nieuwbouw sluiten aan bij de vroegere bebouwing. Kenmerkend voor Deventer is dat veel straten lager liggen dan de woningen.

Reageer op dit artikel