nieuws

Groenvoorziening heeft baat bij gesubsidieerde arbeid

bouwbreed

Hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven moeten meer gebruik maken van gesubsidieerde arbeid. De loonkosten ke zo worden gedrukt en het is een middel in de strijd tegen zwartwerkers.

“Er is zes miljard in omloop voor gesubsidieerde arbeid. Het moet mogelijk zijn om een deel daarvan naar de groenvoorziening te halen.”

Dit zegt N. Wijnolst, voorzitter van MKB-Nederland in Perkament, een uitgave van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG). De vereniging moet het initiatief nemen om gesubsidieerde poen aan te trekken, aldus Wijnolst.

“Voor een Melkert II baan krijg je f. 18.000 subsidie. Als je wat subsidies stapelt kom je zelfs tot f. 24.000. Dat betekent dat je voor f. 8000 iemand met een bruto minimumloon van f. 32.000 in dienst kunt nemen. Dat kun je gebruiken om de tarieven voor particulieren te verlagen”, aldus Wijnolst in Perkament.

Hij zegt begrip te hebben voor mensen die een zwartwerker in dienst nemen om hun tuin te laten opknappen. Daarom ook vindt hij dat groenvoorzieners en hoveniers moeten worden vrijgesteld van btw of in het laagste tarief moeten vallen, omdat ze hun diensten dan goedkoper ke aanbieden. De kans dat dit ook gebeurt acht hij uiterst gering.

Wijnolst pleit er voor dat groenvoorzieners meer samenwerken met sociale werkplaatsen. Deze zijn niet btw-plichtig en indien er meer met hen wordt samengewerkt, “moet er met de minister te spreken zijn over een nultarief voor bepaalde welomschreven poen”.

Reageer op dit artikel