nieuws

Gelderland geirriteerd over procedure tegen asfaltcentrale

bouwbreed Premium

Bij gedeputeerde staten van Gelderland en de leiding van P. Vermeer Verenigde Bedrijven BV uit Hoofddorp is enige irritatie ontstaan vanwege al weer een nieuwe spoedprocedure, die door de Vereniging Dorpsbelang Hees bij de Raad van State in Den Haag is aangespannen.

De Vereniging is een fervent tegenstander van de nieuwe asfaltcentrale (capaciteit 300.000 ton per jaar), die de volle dochter van P. Vermeer Verenigde bedrijven BV, de BV Boesewinkel, aan de Energieweg in Nijmegen in gebruik wil nemen.

Vergunningstechnisch bezien heeft de komst van de centrale nogal wat voeten in de aarde gehad. GS hebben inmiddels een nieuwe milieuvergunning voor de centrale afgegeven. Die is onlangs vrijwel ongeschonden door een spoedprocedure bij de Raad van State gekomen.

De voor de asfaltcentrale afgegeven bouwvergunning was aanvankelijk geschorst, maar is inmiddels ook al weer in ere hersteld.

In de tussentijd is bij GS het besef gegroeid dat de heisa over de milieuvergunning omzeild had ke worden door een simpele melding. In het verleden had Boesewinkel ter plaatse al een asfaltcentrale. De nieuwe asfaltcentral krijgt weliswaar een grotere capaciteit, maar zou in milieutechnisch opzicht een verbetering zijn.

Melding

Aangenomen dat dat zo is, kan de nieuwe centrale door middel van een melding onder de vergunning van de oude centrale gebracht worden. GS hebben laten weten dat dit in dit geval had gekund en vervolgens tekende de Vereniging Dorpsbelang Hees daar beroep tegen aan bij de Raad van State.

Bij een schorsing van de melding gebeurt er niets, omdat er immers inmiddels ook al een nieuwe milieuvergunning voor de centrale is afgegeven. Een woordvoerster van de de Vereniging zei toch belang aan deze procedure te hechten, omdat de melding misschien toch een rol zou ke gaan spelen als de gewraakte nieuwe milieuvergunning ooit wordt vernietigd. Theoretisch is dat nog mogelijk.

Rechter mevrouw J. Leyten van de Raad van State laat begin volgende week weten of zij de melding schorst.

Reageer op dit artikel