nieuws

Geen verplichting tot werken op zondag

bouwbreed

De hout- en bouwbond CNV wil in de komende cao voor de bouwnijverheid opgenomen zien dat werkgevers hun werknemers niet mogen dwingen om op zondag te werken. Deze wens van de bondsraad, het hoogste orgaan van de bond, is een reactie op recente uitspraken van minister Jorritsma, die vindt dat wel moet ke.

In antwoord op Kamervragen liet minister Jorritsma weten dat Rijkswaterstaat sinds medio 1995 ook op zondag wegwerkzaamheden plant. Vanwege de vele files op doordeweekse dagen is er een toenemende trend om op zondag aan de weg te werken.

Bij de aanbesteding van deze werken, aldus minister Jorritsma, wordt er geen rekening gehouden met degenen, die principiele bezwaren hebben tegen het werken op zondag.

Door de cao-eis te stellen wil de bouwbond CNV voorkomen dat werknemers, die om principiele redenen niet op zondag willen werken, worden geconfronteerd met represailles van de werkgever.

De bondsraad ging akkoord met het voorstel een looneis te stellen ter grootte van de prijscompensatie plus 1%. De totale looneis komt daardoor neer op 3,25%. Daarvan wil de bond 0,25% gebruiken om de vut te verbeteren.

Die vut is behoorlijk verslechterd, aldus de bond. Daarom stelt ze voor dat oudere werknemers, die vaak al tientallen jaren zwaar werk hebben verricht, in de gelegenheid worden gesteld om vier dagen per week te gaan werken.

Door snipper- en atv-dagen in te zetten en een paar vrije dagen te ‘kopen’ betaalt de werknemer de vierdaagse werkweek zelf. Van werkgevers vraagt de bond voor deze mogelijkheid voor 55 jarigen en ouderen een bijdrage in de vorm van voortzetting van pensioenopbouw en vut-rechten.

Uitzenden

Als het uitzendverbod in de bouw wordt opgeheven, moeten uitzendkrachten volgens de bouwcao worden gehonoreerd, vindt de bond. Dit om concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen. Maar voorafgaande aan opheffing van het verbod wil men met werkgevers afspraken maken over een experiment met enkele uitzendbureaus.

Reageer op dit artikel