nieuws

Foto’s in plaats van woorden

bouwbreed

“Een foto zegt meer dan duizend woorden” is een gezegde dat door de Public Relationsmanager van de Rijksgebouwendienst Patrick Spijkerman vrijwel wekelijks in de praktijk wordt gebracht en dat tot grote vreugde van zijn broodheer en directeur-generaal van die RGD Fred van der Veen en diens politieke bazin minister Margaretha de Boer.

Geen pand van Nederlands grootste huisbaas wordt opgeknapt of als monument weer in ere hersteld of van de persen van een gerenommeerde drukker rolt een zogeheten Documentaire Informatie waarin tal van kleurrijke foto’s en een minimale tekst melding maken werk huzarenstukje is geleverd, hoeveel belastinggeld op voortreffelijke wijze is besteed, welke architect transpirerend achter de tekentafel heeft gestaan en welke aannemer met bloed, zweet en tranen de eindstreep heeft gehaald.

Dat de vergaderzaal van de Raad van State a f. 1,2 miljoen via architect prof. Pi de Bruijn en de combinatie Van Eesteren/Koninklijke Woudenberg Ameide tot een ultieme weelde is geworden voor de presidente koningin Beatrix is een kleinigheid in vergelijking met de f. 60 miljoen voor een eigentijds gerechtsgebouw in Groningen (Combinatie Kondor Wessels noord/De Nijs) of een soortgelijk onderkomen in het gebied Kop van Zuid in Rotterdam a f. 174 miljoen met als aannemer de combinatie DURA/Van Eesteren.

In de reeks – die dit jaar rond de 24 documentaire informaties zal bevatten – mag de nieuwe zuidgevel van het Amsterdamse rijksmuseum a f. 21 miljoen (IGB Hulshof) niet ontbreken, evenals ‘het maatpak rondom een bedrijfsproces’ ofwel de nieuwbouw bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven voor ruim f. 4 miljoen van de architecten De Jong Hoogveld de Kat en uit de grond getoverd door de Utrechtse aannemer VIOS.

Om toch maar vooral de wassende stroom informatie niet te laten opdrogen is de ijverige Patrick Spijkerman wel zo slim ook poen die nog aan snee moeten komen – en dus niet door een minister of iemand van koninklijke bloede officieel zijn geopend – in de reeks op te nemen. Zo schat hij met rond f. 5,5 miljoen voldoende geld te hebben om van het grafmonument van Willem van Oranje in de Nieuwe Kerk in Delft pront op te knappen, inclusief het oponthoud als op enig moment het werk moet worden stilgelegd omdat de grafkelder aldaar tijdelijk moet worden geopend.

En nog is aan de publikatiewoede van de Rijksgebouwendienst geen einde gekomen. Naast de documentaire informatiereeks staat ook de uitgever van vele staatsstukken, de SDU, soms te trappelen van ongeduld een fotografische duit in het zakje te doen. Ook hier is sprake van een reeks met de titel ‘Restauratie Po RGD’. Doorgaans voorzien van een lovend woord van minister Margaretha de Boer en veelal officieel geopend door een Koninklijke Hoogheid. Dat geldt niet in het minst voor het nieuwe rijksarchief in Maastricht. Geopend door prins Willem Alexander – die dan ook het eerste exemplaar van het fotoboek kreeg, inclusief voorwoord van de VROM-minister – de kostende (all in) f. 33 miljoen, zijnde f. 3300 per vierkante en f. 688 per kubieke meter. Over de prijs van het boek kon geen volstrekte zekerheid worden verkregen.

Reageer op dit artikel