nieuws

Energiegebruik huishoudens neemt tot 2015 niet af

bouwbreed Premium

Tot 2015 neemt de totale hoeveelheid energie die de Nederlandse huishoudens gebruiken niet af. Zelfs niet wanneer alle op dit moment bestaande technologische mogelijkheden worden benut om energie te besparen. Het energiegebruik blijft hoe dan ook op het peil van 1990.

Dit concludeert drs. Harry Wilting, onderzoeksmedewerker bij de Interfacultaire Vakgroep Energie en Milieukunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveert volgende week vrijdag tot doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen.

Wilting brengt een scheiding aan tussen directe en indirecte energieconsumptie. Huishoudens consumeren directe energie voor activiteiten als verwarming, verlichting en autorijden. Het indirecte energiegebruik zit in de aanschaf van producten en diensten. Want ook voor de levering daarvan is energie nodig. Dit indirecte energiegebruik beslaat meer dan de helft van de totale energieconsumptie.

Uit het onderzoek blijkt nu dat invoering van alle bekende besparingstechnieken weliswaar tot een daling van het energiegebruik per huishouden zal leiden, maar ook dat deze besparingen weer teniet zullen worden gedaan door een toenemend energiegebruik per huishouden. Veranderingen in het bestedingsgedrag van consumenten zijn nog niet meegenomen in de berekeningen. Wilting: “Een huishouden dat consequent zou kiezen voor een energiezuinig leven zou theoretisch misschien wel tot 20 procent op het totale energiegebruik ke besparen. Maar met onderzoek hiernaar zijn we binnen de vakgroep nog minstens tot 1999 bezig.” Vorige week maakte het CBS bekend dat met name het elektriciteitsverbruik in huishoudens nog steeds stijgt. Dit komt door het groeiend aantal elektrische apparaten.

Reageer op dit artikel