nieuws

Eenvoudiger regelgeving moet op Europese agenda

bouwbreed Premium

Nederland moet als het straks voor een halfjaar het voorzitterschap van de EU bekleed er voor zorgen dat de vereenvoudiging van de regelgeving hoog op de Europese agenda blijft staan.

Dat heeft voorzitter drs. J.C. Blankert van de Vereniging VNO-NCW gisteren in Brussel verklaard. Hij ontvouwde daar de prioriteiten zoals het VNO-NCW die ziet voor het Nederlandse EU-voorzitterschap.

De Europese Commissie is nu al verschillende maanden bezig met het zogeheten SLIM-po (Simpler Legislation for the Internal Market). Daarbij wordt samen met de lidstaten en met de belanghebbenden, waaronder de bouw, gezocht naar praktische wegen tot vereenvoudiging van regels. Het SLIM-programma beperkt zich in eerste instantie tot vier terreinen, waaronder bouwproducten en diploma-erkenning.

VNO-NCW wil dat het Nederlandse EU-voorzitterschap zich sterk maakt voor uitbreiding van SLIM en nieuwe terreinen moet voorstellen voor verdergaande deregulering. Daarbij denken de werkgevers vooral aan de sectoren die de Commissie-Molitor reeds aanwees, zoals de regelgeving voor milieu, veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats, voedselhygiene en machinebouw. Op die manier kan de administratieve belasting, die ondernemingen onnodig in hun activiteiten belemmert, worden verlaagd.

Volgens de werkgeversorganisatie zou geheel in lijn met de Nederlandse operatie ‘Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit’ ook bij nieuwe Europese regelgeving een bedrijfseffectentoets moeten worden ontwikkeld. Nederland moet daartoe tijdens zijn voorzitterschap van de EU de aanzet geven, meent VNO-NCW.

Contra-productief

VNO-NCW is tegen plannen om de doelstellingen van de EU uit te breiden met het bereiken van een “hoog niveau van werkgelegenheid”. Evenals de federatie van industrieen in Europa (UNICE) willen de Nederlandse werkgevers geen werkgelegenheidsparagraaf opgenomen zien in het herziene Verdrag van Maastricht.

VNO-NCW noemt dit voorstel daarvoor niet alleen overbodig maar ook contra-productief. De werkloosheid moet worden bestreden door de interne markt te voltooien, de EMU tot een succes te maken en aantrekkelijker te worden voor investeerders door te werken aan lagere lasten en innovatie.

Reageer op dit artikel