nieuws

Doka Nederland gegroeid

bouwbreed Premium

De omzet van Doka Nederland BV te Oss, leverancier van bekistingen en steigermaterieel, is in 1995 gegroeid met 11%. In 1996 wordt een toename van de omzet met 10% verwacht. Dat maakte A. Umdasch, algemeen directeur van de Doka-Gruppe, bekend tijdens een persconferentie. Doka Nederland levert onder meer de klimbekisting voor de bouw van twee kantoortorens op een terrein bij het station Amstel te Amsterdam.

De resultaten van Doka Nederland wijken in positieve zin af van het algemene beeld van de Doka-Gruppe. De Oostenrijkse bekistingsproducent levert steeds meer materieel maar heeft desondanks een licht dalende omzet. Dat houdt verband met een verschuiving van verkoop naar verhuur, die niet alleen in de Duitstalige landen, maar ook elders in Europa doorzet. Verkoop van een bekisting levert ongeveer driemaal zoveel omzet op als verhuur. Desondanks ontwikkelt zich de omzet van de Doka-Gruppe beter dan verwacht. Ondanks de negatieve invloed van de bouwconjunctuur en de sterke concurrentie blijft de daling van de omzet tot enkele procenten beperkt.

De vestiging van Doka in Belgie heeft evenals de Nederlandse vestiging een positief resultaat geboekt. In 1995 steeg de omze met 20%, dit jaar wordt een groei van iets minder dan 20% verwacht.

Reageer op dit artikel