nieuws

Diverse subsidies van energiebedrijven stoppen of wijzigen

bouwbreed

De energiebedrijven hebben besloten per 1 januari niet langer gezamenlijk stimuleringsregelingen uit te voeren met een landelijke dekking. In de praktijk betekent dit dat een klein aantal energiebedrijven met bepaalde stimuleringsregelingen zal stoppen, aldus EnergieNed. Aan de andere kant breidt een groot aantal energiebedrijven het aantal uitgevoerde stimuleringsregelingen uit.

EnergieNed te Arnhem coordineert een vijftal stimuleringsregelingen voor energiebedrijven. Dat betreft de Iso-HR, de stimuleringsregeling voor isolatiemaatregelen en voor rendementsverwarmingstoestellen; de Stimev, de regeling voor energie-efficiente verlichting bij niet huishoudens; de Stizon, voor investeringsbijdrage zonneboilers; de Stimad, de stimuleringsregeling energie-efficiente aandrijftechniek: frequentieregelaars; en de Stimeck, de regeling voor energie-efficiente commerciele koeling.

Met de inventarisatie van het inzetten van de stimuleringsmaatregelen in de B-MAPpen (Milieu Actie Plan) voor 1997, is tevens een aantal voorstellen gedaan voor de inhoudelijke wijzigingen in de Iso-HR, de Stimev en Stimov. Voor de andere regelingen zijn geen wijzigingen voorgesteld.

Alleen HR+ glas

Bij de Iso-HR gaat het om de eisen voor HR glas met betrekking tot de hoogte van de stimuleringsbedragen. Vanaf 1 januari geldt voor de subsidiering van dubbelglas een U-waarde kleiner of gelijk aan 1,6 W/m2.K.

Dat betekent dat alleen nog HR+ glas voor subsidie in aanmerking komt. De glasfabrikanten hebben onderling al afgesproken dat de vermelding HR+ en ook HR++ (U 1,2) in de afstandhouder van het glas wordt aangebracht. Nieuwbouw komt eveneens per 1 januari in aanmerking voor subsidie op dit dubbelglas. De huidige EPN (Energie Prestatie Norm) geeft overigens geen aanleiding om HR+ glas te plaatsen.

De subsidiebedragen voor het glas zijn gemiddeld met 10% verlaagd. Het subsidiebedrag voor warmtereflecterend isoleren dubbelglas blijft gelijk, in verband met de introductie van HR+glas. Met deze subsidiebedragen zijn tevens de maximale uitkeringspercentages verlaagd. De subsidie bedraagt per 1 januari nog maximaal 20% van de gemaakte kosten. Indien via andere regelingen subsidie wordt ontvangen, is het totaal te ontvangen subsidiepercentage maximaal 30%.

Het aanbrengen van individuele bemeteringsapparatuur en een direct met gas gestookt stralingstoestel alsmede met gas gestookte ‘donkerstraler’ worden samengevoegd tot een categorie.

Subsidie Stimev/ov

De wijzigingen met betrekking tot de Stimev/ov hebben betrekking op het opnemen van openbare verlichting in de Stimev-regeling, het stopzetten van subsidie voor nieuwe installaties en de verlaging van de stimuleringsbedragen. De aparte regeling voor de energie-efficiente openbare verlichting wordt geintegreerd in de Stimev. Hiermee vervalt de Stimov in zijn geheel. Bij de Stimev worden de categorieen voor subsidie voor HR elektronische voorschakelapparaten voor openbare verlichting, nieuwe installaties en de subsidie voor vermogensreductie voor openbare verlichting van gerenoveerde installaties toegevoegd. De subsidiepercentages die hierbij gelden komen overeen met die van het vermelde HR-glas.

Reageer op dit artikel