nieuws

Demonstratiepo gritstralen op komst

bouwbreed

Er komt een demonstratiepo om te tonen hoe verfverwijdering door gritstralen kan geschieden zonder dat er zoveel afval bij vrijkomt als op dit moment.

Dat is het resultaat van een van de onderzoekspoen dat is uitgevoerd in het kader van het Innovatiegericht Onderzoek Programma Verf (IOP Verf). In het kader van dit programma worden sinds 1991 met f. 10 miljoen subsidie van Economische Zaken zestien onderzoekspoen uitgevoerd op verschillende wetenschappelijke instituten. De (voorlopige) resultaten hiervan stonden gisteren centraal op een informatiemiddag in Nieuwegein.

Het gritstraalonderzoek wordt uitgevoerd door ir. M.D.G. Fokke van de technische Universiteit in Delft. Zijn doel is de afvalberg door gritstralen (momenteel per jaar 100.000 ton groot) belangrijk te reduceren. Daartoe maakt hij modellen van het hele gritstraalproces, van de stroming van de gritdeeltjes door de straalnozzle tot en met een beschrijving van de karakteristieken van de te verwijderen verf. Dat moet uiteindelijk leiden tot een optimalisatie van hele proces van verfverwijdering. Het gritstralen zal daardoor veel efficienter ke worden uitgevoerd. Een inschatting van de afvalreductie die dat tot gevolg heeft kan Fokke op dit moment nog niet maken.

Een ander cluster onderzoekspoen concentreert zich rond het gedrag van verfsystemen op hout. Onder andere wordt aan de Technische Universiteit Eindhoven gewerkt aan een de ontwikkeling van nieuwe watergedragen bindmiddelen op basis van natuurlijke olien voor houtverven.

Een deel van het onderzoek concentreert zich rond de het vochttransport en de verfpenetratie in hout met als doel optimale combinaties hout-verf te krijgen.

Niet bekend

Winst

De belangrijkste winst van het IOP zit echter volgens ir. J. Biesot, voorzitter van de programmacommissie die het IOP begeleidt, niet in de concrete producten, zoals een nieuw bindmiddel of in een nieuwe methode van gritstralen. “De verschillende partijen in de verfkolom werken nu op wetenschappelijke basis met elkaar”, aldus Biesot, die constateert dat – in tegenstelling tot een paar jaar geleden – de contacten tussen universiteiten en instituten enerzijds en de verfindustrie anderzijds heel hecht zijn geworden.

Reageer op dit artikel