nieuws

Dakbedekkersclubs zoeken toenadering

bouwbreed

De brancheverenigingen van dakbedekkers Vebidak en Hellend Dak zoeken toenadering. De verenigingen bereiden een gezamenlijk beleidsplan voor. Dat beleidsplan op basis van een ledenonderzoek wordt eind november op de ledenvergadering besproken.

Een commissie van beide branche-organisaties onderzoekt op het ogenblik in hoeverre de samenwerking tussen beide inniger kan worden. “Er bestaan tenslotte nogal wat cultuurverschillen”, aldus ing. J.L. Bechtold, directeur-secretaris van Vebidak. Wel bestaat er al een intensieve samenwerking tussen de brancheverenigingen op het gebied van scholing en voorlichting. Verder wordt er door de commissie onderzocht in hoeverre cao’s in elkaar ke worden geschoven.

Zelfs wordt gekeken in hoeverre de secretariaten ke worden samengevoegd, “maar van een fusie is nog lang geen sprake”, aldus Bechtold.

De commissie komt volgend jaar 1 oktober met zijn bevindingen over het onderzoek van integratiemogelijkheden.

Reageer op dit artikel