nieuws

Corporaties hoeven zich niet te verbinden aan prognosemodel

bouwbreed Premium

Het is niet de bedoeling van staatssecretaris Tommel om corporaties te commiteren aan de investeringsopgaven zoals die in het Prognosemodel Sociale Huursector staan. “Dit past niet bij de gekozen ordening”, aldus Tommel in antwoord op Kamervragen van CDA’er Biesheuvel. “Corporaties dienen zelf na te gaan wat de voilkshuisvestelijke opgave in de eigen regio is, deze opgave ook daadwerkelijk aan te pakken en zich hierover jaarlijks te verantwoorden.”

Biesheuvel had zijn vragen gesteld naar aanleiding van uitspraken van directeur N. van Velzen van de Nationale Woningraad op een symposium in Nieuwegein. De NWR-voorman zei daar onder andere dat de cijfers van het Prognosemodel Sociale Huursector uit het raam ke worden gegooid. Daarmee heeft hij slechts willen waarschuwen voor een verkeerd gebruik ervan, aldus de staatssecretaris.

De bewindsman steunt Van Velzen in deze waarschuwing. “Ik ondersteun de opvatting dat met de nodige zorgvuldigheid en wijsheid met de prognoseuitkomsten moet worden omgegaan.” Dat is ook de reden dat in de VROM-begroting voor 1997 wordt gesteld dat er geen ongeclausuleerde beleidsconclusies voor de langere termijn uit te trekken zijn.

Reageer op dit artikel