nieuws

BVR ontwikkelt scenario’s voor Almere na 2005

bouwbreed Premium

BVR, het bureau van Riek Bakker, heeft voor Almere drie scenario’s ontwikkeld hoe de stad zich tussen 2005 en 2015 verder kan ontwikkelen. Daarmee wordt tevens meer samenhang gebracht tussen de drie bestaande kernen, Stad, Haven en Buiten.

In haar ‘Ruimtelijke Ontwikkelingsstrategie Almere 2015’ is Riek Bakker uitgegaan van een aantal uitgangspunten. Versterken en uitbouwen van bestaande ruimtelijke kwaliteiten was daar een van. Dat wil zeggen dat gezorgd wordt voor een kwalitatief goede en betaalbare voorraad overwegend grondgebonden woningen.

Daarnaast is het vergroten van de diversiteit aan woonmilieus en van de differentiatie aan woningen een uitgangspunt geweest.

De scenario’s zijn gebaseerd op een groei van 1000, 2000 en 3000 woningen per jaar na 2005. Het resultaat is dat Almere in 2015 als volwaardig stadsgewest met een kwart miljoen inwoners een specifieke rol kan spelen in de regio. Voor de Noordrand van de Randstad (Amsterdam en Schiphol) zal Almere naast huisvesting en werkgelegenheid andere aanvullende functies ke bieden. Ook voor de Oostflank van de Randstad en voor Midden-Nederland kan Almere van bijzondere betekenis zijn.

Afgebouwd

In de scenario’s is niet voorzien dat er in de bestaande kernen substantiele nieuwbouw wordt gepleegd. In 2005 zijn die afgebouwd inclusief het nieuwe stadscentrum van Rem Koolhaas.

In plaats daarvan worden een aantal strategische poen voorgesteld die in belangrijke mate ke bijdragen aan een grotere stedelijke verscheidenheid en aan versterking van de positie van Almere. Daarbij gaat het niet om uitgewerkte plannen maar om ontwikkelingsrichtingen.

Aan beide zijden de Rijksweg A6 tussen de Hollandse Brug en Almere-Buiten stelt Riek Bakker zich voor dat er een Stadscorridor komt met een stadspark Almere-Bos. Hierin is plaats voor nieuwe bedrijven, voorzieningen en woningen. Dit dient dan als verbinding met de verschillende stadsdelen. Centraal onderdeel vormt de recreatieplas Weerwater.

De groene band in het noordelijke deel van Almere wordt gevormd door de Oostvaardersplassen, Wilgenbos, Lepelaarplassen en het bestaande landbouw- en bosgebied. Het is een groene verbindingszone waarin drie settlements worden opgenomen en waar de ontwikkeling van het stadsdeel Almere-Pampus in de toekomst mogelijk blijft.

Settlements zijn compacte stedelijke eenheden van elk zo’n 1000 woningen die “te gast” zijn in hun natuurlijke omgeving.

Aan het IJmeer, ter hoogte van het Muiderzand en vlak bij de Hollandse Brug, is de nieuwe hoogwaardige locatie Strandpoort gepland met in totaal 8000 woningen. Een compleet voorzieningenpakket inclusief NS-station is voorzien voor dit gebied.

Aan de Oostkant van de stad kan het nieuwe Stadsdeel Almere-Hout worden gerealiseerd. Daarbij denkt Riek Bakker in eerste instantie aan 12.000 woningen volgens de Almeerse succes-formule: goede betaalbare woningen met tuin. In deze zone is ook plaats voor een commerciele zone. Bovendien heeft Riek Bakker in het Buitenhout 20 hectare gereserveerd voort een centrum voor bouwen en wonen en in combinatie daarmee een ‘centre of excellence’, een kenniscentrum op dit gebied.

Aan de Rand van het Gooimeer tussen het Cirkelbos en de Waterlandse Tuinen in Almere-Haven kan met de realisering van Overgooi een Goois milieu worden geschapen met vrijstaande woningen op grote, vrije kavels in een bosrijke omgeving. In totaal is hier ruimte voor 4000 woningen.

Zo zou de plattegrond van Almere er over twintig jaar uit ke zien.

Reageer op dit artikel