nieuws

Brabant woedend over uitspraken rijksheren

bouwbreed Premium

De provincie Noord-Brabant in de persoon van gedeputeerde Van Geel (Ruimtelijke Ordening) is woedend over uitspraken van de inspecteurs volkshuisvesting en ruimtelijke ordening over bouwen in het landelijk gebied.

Beide rijksheren hebben in een persbericht laten weten dat in hun ogen Brabant teveel in landelijke gemeenten laat bouwen en dreigden zelfs met ingrijpen van minister De Boer als de provincie daar geen einde aan zou maken.

Dit nu is Van Geel in het verkeerde keelgat geschoten. Op dezelfde dag dat het persbericht uitging, hebben provincie en rijksheren een overleg gevoerd om het probleem aan te pakken van de Vinex-locaties in relatie tot de overige woningbouw in de stadsregio en het landelijk gebied.

Van Geel wijst er in een brief aan de rijksheren op dat zij zeggen dat het landelijk gebied sedert 1985 sterker is gegroeid dan het stedelijk gebied. “Dat is een onjuiste opmerking. Sedert het afsluiten van de Vinex-contracten is er sprake van een negatief migratiesaldo van het landelijk gebied. U kunt in feite maar een conclusie trekken: voor het eerst sinds jaren werkt het verstedelijkingsbeleid, maar dat komt blijkbaar slecht uit”, sneert de gebelgde Van Geel.

Volgens hem heeft het er alle schijn van dat het rijk een zondebok zoekt voor de te hoge aannames op het gebied van de woningbehoefte toen de Vinex-contracten werden afgesloten.

Aanrommelen

Ten onrechte, zo vindt Van Geel, wordt hierdoor de indruk gewekt als zou Brabant maar wat aanrommelen met het Verstedelijkingsbeleid. “Niet acceptabel.” Dat volgens de rijksheren een onderzoeksrapport zou aantonen dat aanscherping van restrictief bouwbeleid in de landelijke kernen nauwelijks of geen gevolgen heeft voor de samenstelling van de bevolking in de dorpen, is volgens Van Geel logisch.

“Natuurlijk heeft dat geen effect. De dominantie van de bestaande voorraad op de demografische opbouw is zo groot dat wijzigingen in de nieuwbouw nauwelijks effect zullen hebben. Wat de relevantie van het onderzoek op dit punt dan ook is, is mij een raadsel. Behalve dat blijkbaar een ‘bewijs’ nodig is dat minder bouwen in het landelijk gebied geen probleem behoeft op te leveren. Dit geeft de indruk dat onderzoek en beleid door elkaar gehaald worden”, aldus een laaiende gedeputeerde die vindt dat afbreuk is gedaan aan de afspraken om gezamenlijk de problemen aan te pakken.

Reageer op dit artikel