nieuws

Bouwstroom Groningen en Zeeland moet kleiner

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Tommel heeft Gedeputeerde Staten van Zeeland en Groningen vorige week gevraagd de bouwactiviteiten in de provincies te beteugelen. Ondanks het feit dat er voldoende aanbod is op de woningmarkt, wordt in diverse gemeenten nog steeds volop gebouwd. Het gevolg is dat de leegstand in de provincies toeneemt.

De bewindsman maakt gewag van zijn acties in een brief aan de Tweede Kamer over de leegstand in Nederland. Daarmee komt Tommel de toezegging na, die hij eind 1995 deed bij de bespreking van de Trendbrief, om de Kamer een overzicht te verschaffen van de leegstandsproblematiek. De brief en het bijbehorende inspectierapport, komen daags na de behandeling van de VROM-begroting voor 1997 in de Tweede Kamer, waar Tommel al wees op dreigende leegstandsproblemen in de drie Noordelijke provincies en Zeeland.

Leegstand

Op dit moment is leegstand landelijk gezien nog nauwelijks een probleem te noemen, blijkt uit de brief. Er is nog steeds sprake van een woningtekort, zij het dat dat in fors tempo wordt ingelopen. Wordt gekeken naar de sociale huursector, dan staan gemiddeld slechts 5000 van de 2,5 miljoen corporatiewoningen langer dan zes maanden leeg. Dat is 0,22 procent van de voorraad. Deze beperkte omvang neemt niet weg dat de leegstand in een aantal provincies en voor een relatief gering aantal sociale verhuurders een probleem begint te worden. De problemen doen zich voor bij 138 van de 884 sociale verhuurders, in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland, en in de gemeenten Winschoten en Stadskanaal.

Blinde concurrentie

Flevoland spant de kroon, met een leegstand van 1,65 procent van de voorraad. Hier is echter sprake met een specifiek probleem, dat geheel voor rekening komt van de gemeente Lelystad, en meer specifiek woningcorporatie De Opdracht. Zij kampt met leegstand in bijna 10 procent van het bezit. Hiervoor zijn nadere maatregelen in voorbereiding.

Ingrijpen is verder nodig in de provincies Zeeland en Groningen. Ondanks dat het woningaanbod hier meer dan voldoende is, zijn gemeenten namelijk druk in de weer met woningbouwpoen. Een woordvoerder van VROM: “Er is in deze provincies een soort blinde concurrentie gaande tussen de gemeenten.” Inmiddels heeft de staatssecretaris vorige week overleg gevoerd met Gedeputeerde Staten in beide provincies. Hen is bij die gelegenheid gevraagd pogingen in het werk te stellen om de te grote bouwstromen te beteugelen. Voor Zeeland kwam dit overigens niet als nieuws. Medio oktober greep de bewindsman nog een bijeenkomst over duurzaam bouwen aan om te waarschuwen voor teveel woningbouw in het Zeeuwse.

Reageer op dit artikel