nieuws

Bouwers willen meer vrouwen als leerling

bouwbreed Premium

Lidbedrijven van samenwerkingsverbanden zijn op grote schaal bereid vrouwelijke leerlingen in dienst te nemen. Het servicepunt Vrouwen in de Bouw benaderde 300 van deze bedrijven. Hiervan bleek 43 procent bereid te zijn om een vrouwelijke leerling in dienst te nemen. Dit blijkt uit de eindrapportage van het po Vrouwen in de Bouw.

Overigens is de bereidheid van vrouwen om in de bouw te gaan werken vooralsnog gering. “De instroomaantallen zijn laag. Dat betekent dat een potentieel aan geschikte vrouwen en meisjes nog niet is bereikt”, aldus het rapport.

Het rapport noemt verschillende redenen waarom vrouwen niet voor de bouw kiezen. Zo blijkt onder meer dat de werktijden door veel vrouwen als negatief worden ervaren. Indien er meer mogelijkheden waren om in deeltijd te werken zouden meer vrouwen voor de sector kiezen.

Uitstralingseffect

Daarnaast verdient het “aanbeveling dat bedrijven streven naar het aannemen van meerdere vrouwen in verschillende technische functies op verschillende niveaus. De uitzonderingspositie van vrouwen wordt hiermee doorbroken en het uitstralingseffect zal groter zijn”, aldus het rapport.

Een andere reden dat vrouwen niet in de bouw willen werken is dat er seksuele intimidatie voorkomt. Dit zou zelfs ke leiden tot het vertrek van vrouwen uit de de bedrijfstak. Bedrijven moeten daarom seksuele intimidatie proberen te voorkomen.

Bovendien zouden ook opleidingscentra aandacht moeten besteden aan seksuele intimidatie.

Reageer op dit artikel