nieuws

Bouwen in zee vraagt om integrale benadering

bouwbreed

Het bouwen van locaties in de Noordzee, Maasvlakte II, Kustlocatie Zuid-Holland en Schiphol IJpoort, vraagt om een integrale benadering van de oplossingen. Geisoleerd bekijken van problemen en dan maar besluiten de oplossing in zee te zoeken, leidt tot niets.

Dat was zo ongeveer het enige waar de deelnemers aan het grote debat over kustlocaties in Noordwijk onder leiding van AVBB-voorzitter Elco Brinkman het over eens waren. Tijdens het debat kwamen de diverse plannen voor bouwen langs de kust ter sprake.

Daarbij was de Maasvlakte II het minst omstreden. Voor de uitbreiding van de Rotterdamse havenactiviteiten onmisbaar zo was de bijkans unanieme mening.

Anders lag dat bij Schiphol IJpoort, het plan van Boskalis om een tweede luchthaven aan te leggen op een eiland voor de kust ter hoogte van Wijk aan Zee. Daarvan vonden de meeste debaters dat een ‘nut en noodzaak’ discussie op zijn plaats zou zijn. Daarbij moeten dan eerst vragen aan de orde komen wat we in Nederland met de luchtvaart willen.

Wel werd er daarbij aangedrongen op spoed, omdat rond 2004-2005, wanneer de vijfde baan op Schiphol ongeveer gereed is, de door het kabinet aan Schiphol gestelde groei dan ook al bereikt is.

PvdA-Tweede Kamerlid Rob van Gijzel deed daarbij overigens de suggestie om het nieuwe Schiphol dan niet tegen de kust aan te leggen, maar 10 tot 15 kilometer uit de kust. Deze suggestie werd toegejuicht door de Noord-Hollandse kustgemeenten.

Zuid-Holland

De meest boeiende discussie leverde wel de kustlocatie tussen Hoek van Holland en Scheveningen op. Ook hier moest volgens velen eerst maar eens gesproken worden over nut en noodzaak.

Bovendien plaatsten enkelen vraagtekens bij het opzetten van een woningbouwlocatie aan de westkant. De gevaren daarvan zijn extra congestie juist in het toch al overvolle westen. Zij wezen erop dat weliswaar de haven van Rotterdam in westelijke richting uitbreid, maar Rotterdam zelf alle kanten behalve het westen.

Prof. Stive van de TU Delft wees er in zijn bijdrage op dat de Nederlandse kust kwetsbaar is. Volgens hem geeft uitbreiding van het grondgebied langs de kust een unieke mogelijkheid daar iets aan de te doen.

Wat het debat in ieder geval duidelijk maakte, is dat er nog heel wat water door de Rijn de Noordzee in zal stromen voordat het eerste zand zal ke worden opgespoten. Mocht dat gebeuren, dan gaat het in ieder geval om enkele miljarden kubieke meters zand.

Reageer op dit artikel