nieuws

Bouwbond FNV wil meer mensen terug in arbeidsproces Breed protest tegen verdere privatisering wao

bouwbreed Premium

Het FNV, CNV, MHP, de Nationale Commissie Chronisch Zieken, het Breedplatform Verzekeringen, de Gehandicaptenraad, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, de Federatie van Ouderverenigingen en het Werkverband Organisaties Chronisch Zieken, hebben maandagmiddag in Den Haag geprotesteerd tegen een verdere privatisering in de wao.

Onder het motto ‘Paars, hou ’t Gezond’ werd in een manifest het kabinet opgeroepen een hal toe te roepen aan het privatiseringsproces van de sociale zekerheid. Donderdag debatteert de Tweede Kamer over een mogelijke versoepeling van het herkeuringsbeleid voor oudere wao-ers.

Premier Kok heeft al aangekondigd dat er op dit punt een belangrijke wijziging van het kabinetsbeleid zit aan te komen. Als dat al betrekking zal hebben op een versoepeling van het herkeuringsbeleid voor oudere wao’ers, zal hij de VVD op zijn weg vinden.

Voor de bouwbond FNV is een mogelijke versoepeling niet genoeg. Voorzitter Roel de Vries zei tegen zijn bondsraad in Amersfoort dat het privatiseringsproces een halt moet worden toegeroepen en moet worden omgebogen.

Onder druk gezet

“We willen geen risicoselectie, maar juist een verbetering van de rechtspositie van sollicitanten en zieke werknemers. We willen dat de onafhankelijkheid van bedrijfsartsen wordt vergroot, dat de Arbeidsinspectie een grotere toezichthoudende taak krijgt en dat de Arbowet niet verder wordt afgezwakt.”

Volgens hem zou het kabinet juist meer maatregelen moeten nemen, die reintegratie van mensen bevorderen.

Zijn zorg voor een te ver doorgevoerde privatisering is onder meer gevoed door de effecten die de afschaffing van de Ziektewet teweeg heeft gebracht. Onderzoek naar die gevolgen door de Nationale Commissie Chronisch Zieken en de vakcentrale FNV, toont zonder meer aan dat privatisering van de sociale zekerheid leidt tot risicoselectie aan de poort: werkgevers selecteren strenger op gezondheid. En werknemers die ziek zijn worden onder druk gezet om snel weer aan het werk te gaan, of ze nu hersteld zijn of niet, aldus een rapport van dit onderzoek.

Geen eigen risico

Onder voorwaarden kan zijn bond leven met de premiedifferentiatie wao, zoals die in een afgezwakt voorstel ‘Premiedifferentiatie en marktwerking bj arbeidsongeschiktheidsregelingen’ staan vermeld. Na felle protesten van zowel werkgevers als werknemers in de bouw is afgestapt van een basispremie per sector. Dat zou namelijk onrechtvaardig hard voor de bedrijfstak uitpakken.

Aanvankelijk wilde het kabinet ook de mogelijkheid bieden aan werkgevers zich te verzekeren tegen het wao-risico. Ook hiertegen heeft de bouwbond FNV geprotesteerd, waardoor het zogenaamde ‘opting out-systeem’ is verdwenen.

In het nieuwe voorstel zijn de wao-risico’s over alle bedrijven voor een deel omgeslagen en daarom kan de bond met die nieuwe opzet leven als het eigen risico dragen wordt geschrapt. De combinatie van premiedifferentiatie en het eigen risico dragen verdragen elkaar niet goed, aldus De Vries.

Reageer op dit artikel