nieuws

Bouw Noorse gascentrales volgend jaar van start

bouwbreed

Noorwegen krijgt voor het eerst twee aardgasgestookte elektriciteitscentrales. Voor de bouw daarvan, die circa f. 900 miljoen gaat vergen, heeft de speciaal opgerichte onderneming Naturkraft AS na een milieu-effectrapportage definitief groen licht gekregen van de overheid. De opzet is om in de zomer van het komende jaar met de realisering te beginnen, zodat de eerste centrale in 1999 kan gaan draaien.

De gasgestookte energievoorzieningen komen te staan aan de zuidwestkust en krijgen elk een capaciteit van 350 MW.

Tegen het po bestaat nog steeds groot verzet in kringen van de natuur- en milieubescherming. Zo wordt verwacht, dat de uitstoot van CO2 met 2,1 miljoen per jaar zal toenemen. De voorstanders hanteren echter als argument dat in de Scandinavische regio als geheel de uitstoot in evenwicht blijft, omdat door de export van stroom elders geen nieuwe krachtwerken behoeven te worden gebouwd.

Reageer op dit artikel